<<
>>

59. Стадії бюджетного процесу та їх характеристика.

Бюджетний процес — це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, які входять до бюджетної системи України.

Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи , які наділені правами і обов'язками учасників бюджетних правовідносин.

Бюджетний процес складається з чотирьох стадій;

1. Перша стадія — планування, складання проекту бюджету являє собою діяльність щодо розробки плану документів (проекту бюджету), або прийняттям відповідних правових актів (Постанова, Рішення сесії місцевої ради).

2. Друга стадія — розгляд та затвердження бюджету починається з моменту надання проекту бюджету на розгляд у Верховну Раду або місцеві ради та завершується прийняттям Закону про Державний бюджет або Рішенням сесії місцевої ради на плановий рік.

3. Третя стадія — виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до Закону про Державний бюджет України, Рішення про місцеві бюджети.

Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.

4.Четверта стадія - підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення про нього.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011 {original}

Еще по теме 59. Стадії бюджетного процесу та їх характеристика.:

 1. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 2. 10. Бюджетний процес.
 3. § 3. Стадії правотворчого процесу
 4. Загальні положення стадії кримінального процесу
 5. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
 6. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
 7. Законодавчий процес та його стадії
 8. Стадії кримінального процесу
 9. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
 10. 1. Процес, в якому досудове (попереднє) розслідування побудованосуто на інквізиційних, а судові стадії — на змагальних засадах.
 11. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ
 12. Общая характеристика ответственности за нарушение бюджетного законодательства
 13. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
 14. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 15. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 16. 1.4. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах
 17. §2. Психологічна характеристика цивільного процесу
 18. §2. Психологічна характеристика цивільного процесу
 19. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
 20. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -