<<
>>

3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ

Провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб відрізняється від загального порядку провадження.

1. Обов'язковим є провадження досудового слідства, в тому числі:

у справах приватного обвинувачення (ч.

1 ст. 27 КПК);

у справах про злочини, передбачені ст. 425 КПК.

Вимога, сформульована в ст. 111 КПК, пояснюється не тільки складністю провадження щодо осіб, хворих на психічну хворобу, а й тим (і це головне), що ці особи через свою психічну неповноцінність не можуть самі здійснювати право на захист, а тому потребують допомоги захисника.

Обов'язковою є участь у кримінальній справі захисника (п. 5ч. 1 ст. 45 КПК), в тому числі і під час провадження окремих слідчих дій із підзахисним.

Є додаткові обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі (див. вище).

Особу, щодо якої здійснюється провадження, не наділено правами, що дають їй можливість захищатися (її не притягають якобвинуваченого).

Функції кримінального процесу набувають особливого змісту(за винятком функції вирішення кримінальної справи).

Принцип змагальності реалізується без участі особи, що якоїздійснюється провадження.

Обов'язковим є призначення судово-психіатричної експертизи(п. З ст. 76, ст. 204 КПК). Підготовка матеріалів для призначеннясудово-психіатричної експертизи відбувається в такому порядку:

• кримінальну справу підшивають;

аркуші справи нумерують (експерти посилатимуться на них увисновку);

у справі мають бути характеристики особи, яку направляютьна експертизу;

до справи додають історії хвороби, вилучені із усіх місць, деособа перебувала на лікуванні за увесь період наявності в неї психічної хвороби;

довідку із райвійськкомату про те, чому не проходив службу вЗбройних силах. Якщо через розлад психіки (п. 1—10) — то проводять виїмку історії хвороби із РВК;

обов'язково — протоколи допитів родичів та інших осіб щодоповедінки в побуті, за місцем роботи тощо;

паспорт;

військовий квиток;

постанову про призначення судово-психіатричної експертизискладають у трьох примірниках: 1) у кримінальну справу; 2) експертам; 3) до слідчого ізолятора (якщо особу заарештовано);

якщо обвинуваченого не заарештовано — додають постановусудді, складену ним на підставі подання слідчого, погодженого зпрокурором. На підставі цієї постанови обвинуваченого поміщаютьдо відповідного медичного закладу в примусовому порядку (ст. 205КПК) у разі, якщо він відмовляється пройти амбулаторне експертнедослідження або виникає потреба в тривалому спостереженні заним.

Психічне захворювання обвинуваченого, що є тимчасовим,може бути підставою до зупинення досудового слідства (п. 2 ч. 1ст. 206 КПК). Якщо хвороба тривала (хронічна), то слідство закінчують складанням постанови про направлення кримінальної справидо суду для вирішення питання про застосування примусових заходівмедичного характеру (ч. З ст. 417 КПК).

Є можливість закрити кримінальну справу в разі визнаннянепотрібним застосовувати примусові заходи медичного характеру(ч. 1 ст. 421 КПК).

Справи підсудні місцевому суду (ч. 1 ст. 419 КПК).

Суд (суддя) не може постановити вирок; виносять ухвалу(постанову) про застосування до особи примусових заходів медичного характеру (ч. 1 ст. 421 КПК).

Зазначений вище перелік особливостей провадження не є вичерпним.

ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:

Провадження у кримінальних справах про неосудних і обмежено осудних осіб здійснюється за загальними правилами судочинства.

Особливості провадження в цих справах пов'язані із необхідністю забезпечити права особи, щодо якої здійснюється провадження, бо саму її через хворобливий стан правами, які б давали їй можливість захищатися, не наділено.

3. За результатами провадження у справах із застосування примусових заходів медичного характеру складають не вирок, а ухвалу або постанову.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме 3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ:

 1. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
 2. 1. ПІДСТАВИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
 3. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
 4. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
 5. 6. РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ І ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ. ЗМІНА І СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 6. 1. ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 7. 1. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 8. ЛЕКЦІЯ 24 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 9. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
 10. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 11. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 12. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 13. 2. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 14. ЛЕКЦІЯ 22 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 15. 5. Поняття, зміст та особливості судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство.
 16. ЛЕКЦІЯ 27 ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНЕ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -