<<
>>

Цивільний відповідач і його представник

під час судового розгляду справи мають ті самі права, що передбачені кримінально-процесуальним законом (ст. 268 КПК) для цивільного позивача ійого представника.

До учасників, які виконують допоміжну функцію в стадії судового розгляду, належать перекладач (статті 270, 285); спеціаліст (ст. 270-1 КПК); свідок (статті 292, 302, 303-305, 307); експерт (статті 292, 310-312 КПК).

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме Цивільний відповідач і його представник:

 1. 36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
 2. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.
 3. 16. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
 4. Ознаки суб'єктів кримінально-процесуального права:
 5. 2.2. Коло учасників стадії
 6. Цивільний відповідач і його представник
 7. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 8. Тема 11. Підсудність цивільних справ
 9. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
 10. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
 11. Тема 24. Виконавче провадження
 12. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
 13. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
 14. Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб
 15. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
 16. взаємодія прокуратури як певної влади з судовою владою
 17. Порушення прокурором цивільного процесу в суді
 18. Підготовка позовних матеріалів з урахуванням закріплених за працівниками прокуратури ділянок наглядової діяльності
 19. §2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -