<<
>>

2. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи

Підставою до прийняття такого рішення є достатні дані, які вказують на наявність обставин, зазначених в ч. 1 ст. 6 КПК. Кримінальну справу згідно з цією нормою не може бути порушено:

за відсутністю події злочину;

за відсутністю в діянні складу злочину;

внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також у зв'язку з помилуванням окремихосіб;

щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння 11-річного віку;

за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим усправах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого,крім випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 ст.

27 КПК;

за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бутипорушено не інакше як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і за відсутності скаргипотерпілого (ч. З ст. 27 КПК);

щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження всправі є необхідним для реабілітації померлого або відновленнясправи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами;

щодо особи, про яку є вирок за тим самим обвинуваченням,що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про закриттясправи з тієї самої підстави;

щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи за тим самим обвинуваченням;

10) якщо про відмову в порушенні справи за тим самим фактомє нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора.

Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи оформлюється постановою.

Відмова в порушенні кримінальної справи зумовлює систему правових наслідків.

Одні з них настають в усіх випадках закінчення провадження в стадії порушення кримінальної справи — це основні наслідки.

Настання інших залежить від результатів провадження за конкретною заявою або повідомленням про злочин і тому їх слід іменувати неосновними або факультативними наслідками відмови в порушенні справи.

Основними наслідками ухвалення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи є:

направлення копії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи прокуророві;

направлення повідомлення про це заінтересованим особам,підприємствам, установам, організаціям;

165

направлення заінтересованим особам копії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи;

роз'яснення заінтересованим особам права на оскарженнявідмови в порушенні кримінальної справи прокуророві (ст. 99-1КПК) або до суду (ст. 236-1 КПК) і порядку реалізації цього права.

Факультативними наслідками відмови в порушенні кримінальної справи є:

1) направлення заяви або повідомлення, прийнятого і зареєстрованого як первинне джерело інформації про злочин, але матеріалиперевірки якого фактично містять дані про наявність у діянні особиадміністративного або дисциплінарного чи іншого порушеннягромадського порядку, на розгляд відповідному державному органу,трудовому колективу або адміністрації підприємства, установи,організації або передавання матеріалів для застосування у встановленому порядку заходів адміністративного стягнення;

2) притягнення осіб до іншої, крім кримінальної, юридичноївідповідальності.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме 2. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи:

 1. Рішення про порушення кримінальної справи
 2. Рішення про направлення кримінальної справи на додаткове до-судове слідство (ст. 281 КПК).
 3. ЛЕКЦІЯ 12 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 4. 59. Напрями і завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства
 5. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
 6. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
 7. 4. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
 8. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 9. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 10. Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію
 11. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 12. Передумовою для порушення кримінальної справи:
 13. 34. Підстави закриття кримінальної справи
 14. Підстави закриття кримінальної справи, що не реабілітують,
 15. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 16. Поняття і значення закриття кримінальної справи
 17. 2. ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ ' КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 18. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 19. 3. ПЕРЕДАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ З ОДНОГО СУДУ ДО ІНШОГО
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -