<<
>>

7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.

Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами — це конституційно-правове положення, згідно з яким розгляд кримінальних справ у всіх судах(місцевих, апеляційних, касаційних) є відкритим.

Пункт 7 ч.

З ст. 129 Конституції України; статті 20, 87-1 КПК.

У кримінальному процесі цей загально правовий принцип виявляється через такі положення:

• ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про часі місце розгляду своєї справи. Призначивши кримінальну справу досудового розгляду, суддя вирішує питання про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання (п. 5 ч. 1 ст. 253 КПК). У цьому списку обов'язково мають бути учасники судового процесу (сторони).Закон спеціально регламентує порядок вручення повісток про виклик до суду підсудному та іншим учасникам (ч. 1 ст. 254 КПК).

Ґрунтовно регламентується і порядок оповіщення учасників процесу про день перегляду судового рішення. Про дату призначення справи до апеляційного розгляду суд першої інстанції оповіщає заінтересованих осіб, надсилаючи відповідні повідомлення та розміщуючи оголошення на дошці об'яв суду. Засудженому, якого утримують під вартою, про призначення справи до апеляційного розгляду повідомляють через начальника відповідної установи (ч. З ст. 354 КПК);

розгляд кримінальних справ у всіх судах є відкритим — всіособи, які досягли 16 років, мають право бути присутніми під часслухання справ. Особи, які не досягли цього віку, також маютьправо бути присутніми, але тільки в тому разі, якщо вони є підсудними, потерпілими або свідками у справі (ч. 4 ст. 271 КПК);

хід судового розгляду та його результати можуть фіксуватися технічними засобами і висвітлюватися в засобах масової інформації.

Навіть у разі проведення закритого судового розгляду (див. винятки з цього принципу) принцип гласності не виключається, бо:

• у залі судового засідання присутні потерпілий, свідки, прокурор, захисники та інші учасники судового розгляду';

слухання справ здійснюється з додержанням всіх правил судочинства;

вирок суду проголошується публічно.

Винятки з цього принципу пов'язані з необхідністю закритого розгляду кримінальної справи, який провадять:

' Принцип гласності судового розгляду студенти часто плутають із принципом публічності. Ці принципи різні за змістом (див. принцип публічності), хоча й тісно пов'язані між собою: кожний громадянин (член суспільства) має право знати про те, які дії вчинює суд у загальносуспільних (публічних) інтересах.

' Бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим, має право Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (п. 9 ст. 13 Закону України від 23 грудня 1997 р. "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини").

обов’язково:

— якщо відкритий розгляд суперечить інтересам охорони державної таємниці;

з ініціативи суду або за клопотанням учасників:

у справах про злочини осіб, які не досягай 16-річного віку;

у справах про статеві злочини;

в інших справах з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі;

у разі, якщо цього потребують інтереси безпеки осіб, взятихпід захист.

Загальноправові принципи, що діють у кримінально-процесуальному праві, мають настільки загальний характер, що в державах із усталеними правовими системами (зокрема у Франції) поряд із принципами судочинства існує поняття "фундаментальні основи права", під якими розуміють "права і свободи, що лежать в основі існування будь-якого демократичного суспільства"1.

Закріплені в Основному та в кримінально-процесуальному законах нашої держави права особи на свободу та особисту недоторканність, таємницю листування, на захист, недоторканність житла, недоторканність особи є демократично-правовими інститутами кримінального процесу. Законне обмеження цих прав має місце в багатьох сферах правоохоронної діяльності держави. Необхідність розгляду їх як принципів у галузі кримінально-процесуального права зумовлено тим, що саме в часі провадження у кримінальних справах обмеження конституційних прав громадян можуть бути найсуттєвішими (достатньо вказати на можливість арешту — досудового позбавлення свободи особи — на термін до 18 місяців). Відображаючи свободу людини у демократичному суспільстві, конституційні принципи стають "фундаментальними основами кримінально-процесуального права" (як і будь-якої іншої галузі права).

ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:

Загально правові принципи, що діють у кримінально-процесуальному праві, закріплено в Конституції України та міжнародно-правових документах.

Положення цих принципів обов'язково відображаються (іноді — дублюються) в кримінально-процесуальному законі.

Конституційні принципи по суті є "фундаментальними основами кримінально-процесуального права".

1 Европейское право / Под общ. ред. Л. М. Литвина. — М., 2002. — С. 92.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме 7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.:

 1. 15. Принцип гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами.
 2. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
 3. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 4. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 5. 67. Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу.
 6. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
 7. Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду
 8. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 9. 68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.
 10. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 11. 24. Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов’язки.
 12. 17. Принцип поєднання усності і письмовості судового розгляду.
 13. ЛЕКЦІЯ 17 СТАДІЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 14. 8. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -