<<
>>

4. Імунітет, пов'язаний із недоторканністю приміщень і документів.

Недоторканними є:

приміщення дипломатичних представництв;

резиденції глав дипломатичних представництв;

житлові приміщення членів дипломатичного персоналу;

папери та кореспонденція, що їм належать.

Дипломатичнапошта та пошта спеціальних місій не підлягає ні розпечатуванню,ні затриманню;

майно, яке міститься в них, за винятками, передбаченимиміжнародними договорами України, згоду на обов'язковість якихнадано Верховною Радою України;

засоби пересування.

Це правило поширюється на житлові приміщення, які займають співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, якщо вони не є громадянами України або не проживають в Україні постійно.

Усі перелічені об'єкти згідно з положеннями Віденської конвенції користуються імунітетом від обшуку, арешту та виконавчих дій. Слідча практика поширила ці положення також на огляд.

Доступ у зазначені приміщення можна отримати лише за згодою глави дипломатичного представництва або особи, яка його займає. Таку згоду запитує прокурор через Міністерство закордонних справ України.

415

Під час обшуку, виїмки та арешту у згаданих приміщеннях є обов'язковою участь прокурора та представника Міністерства закордонних справ України.

Недоторканними є також приміщення, що їх займають консульські установи. Доступ до цих приміщень може мати місце лише за згодою:

глави консульської установи або

призначеної ним особи або

• глави дипломатичного представництва іноземної держави.Таку згоду запитують лише у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, що потребують невідкладних заходів захисту.

Держава, яку представляє консульська установа, може відмовитись від привілеїв та імунітетів працівників цієї установи.

Імунітети дипломатичних представників і консульських установ поширюються повною мірою і майно, фонди та актив Організації Об'єднаних Націй та її представників (Конвенція про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй — ст. 2: розділи 2—4; ст. 4: розділи 11, 12; ст. 5: розділи 18—20; ст. 6: розділи 22—23)'.

ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:

Дипломатичний імунітет — це система пільг та переваг, щозвільняють певні категорії іноземних громадян від участі в судочинстві та юридичних санкцій за вчинення в країні перебуванняпротиправних дій.

Різновидами дипломатичного імунітету є: імунітет від кримінальної юрисдикції України; імунітет, пов'язаний із особистоюнедоторканністю; імунітет від давання показань; імунітет, пов'язаний із недоторканністю приміщень і документів.

Держава, яку представляє консульська установа, може відмовитись від привілеїв та імунітетів працівників цієї установи.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме 4. Імунітет, пов'язаний із недоторканністю приміщень і документів.:

  1. 4. Імунітет, пов'язаний із недоторканністю приміщень і документів.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -