<<
>>

3. Усність дослідження доказів

(ст. 257 КПК) — це основне положення судового розгляду, сутність якого полягає в тому, що всідокази, які є у кримінальній справі, підлягають усному обговоренню в судовому засіданні. У ст. 257 КПК термін "усність" згаданотільки в назві, а в тексті не розкрито.

Усність дослідження доказів є гарантією дотримання засади безпосередності їх дослідження.

Зміст цього положення полягає в тому, що:

дослідження обставин справи відбувається шляхом обговорення;

усі учасники судового розгляду спілкуються із судом усно;

• письмові матеріали обов'язково оголошують.Положення щодо усності дослідження доказів винятків не має.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме 3. Усність дослідження доказів:

 1. 12. Принцип змагальності.
 2. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 3. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
 4. § 5. Деякі прийоми інструментального дослідження слідів пам'яті, що використовуються в оперативно-розшуковій та слідчій практиці
 5. 3. Усність дослідження доказів
 6. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
 7. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 8. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 9. §2. Проблема участі прокурора в судовому засіданні
 10. §1. Проблеми представництва прокурора в суді
 11. §3. Прокурор у стадії дізнання і досудового слідства
 12. 3.4.2. Нормативно-правові і організаційні умови реалізації принципу законності в діяльності прокуратури
 13. §3. Методи психологічного впливу на особистість
 14. § 1. Психологічна характеристика судової діяльності(при розгляді кримінальних справ)
 15. §2. Психологіясудді
 16. §2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
 17. §3. Методи психологічного впливу на особистість
 18. § 1. Психологічна характеристика судової діяльності(при розгляді кримінальних справ)
 19. §2. Психологія судді
 20. §2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -