<<
>>

19. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.

Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини

Об'єктом є воля й гідність людини. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я людини, встановлений порядок здійснення службовими особами своїх повноважень, перетинання державного кордону України. Злочин є закінченим у перших двох формах з моменту продажу (іншої оплатної передачі) людини іншій особі (особам). У третій формі злочин є закінченим з моменту переміщення людини через державний кордон України.

З об'єктивної сторони злочин може виражатися в таких формах: 1) продаж людини; 2) інша оплатна передача людини; 3) здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди, пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України.

Під продажем слід розуміти угоду, за якою одна особа (продавець) передає людину у фактичну незаконну власність іншій (по-купцю), а остання зобов'язана прийняти її та сплатити за неї певну грошову суму.

До іншої оплатної передачі у ст. 149 можна віднести угоди про міну, найм, заставу, а так само угоди, за яких особа передається винним іншій особі у фактичну власність або для тим-часового використання (експлуатації) за матеріальну винагороду у вигляді інших, крім грошей, цінностей або послуг матеріального характеру.

Суб'єкт злочину — загальний, будь-яка осудна особа, що досягла 16 років. Це покупець і продавець, а також посередники операції.

Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел за наявності мети продажу потерпілого, інша оплатна передача його іншій особі (особам). Мотиви злочину - корисливі. Експлуатація праці - це присвоєння матеріальних результатів праці людини власником засобів виробництва.

Кваліфікованими видами торгівлі людьми є вчинення цього злочину: 1) щодо неповнолітнього; 2) щодо кількох осіб; 3) повторно; 4) за попередньою змовою групою осіб; 5) з використанням служ-бового становища; 6) особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності (ч. 2 ст. 149 КК). Особливо кваліфікованими видами торгівлі людьми визнається вчинення тих самих дій: 1) організованою групою; 2) пов'язане із незаконним вивезенням за кордон дітей чи неповерненням їх в Україну; 3) з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації; 4) з метою насильницького донорства; 5) якщо це спричинило тяжкі наслідки (ч. З ст. 149 КК).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 19. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.:

 1. 19. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
 2. 17. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
 3. 17. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
 4. 33. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
 5. § 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 6. 29. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.
 7. § 3. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень
 8. § 3. Біржова торгівля
 9. § 6. Мирова угода
 10. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 11. 3.2. Мирова угода
 12. 64. Мирова угода. Інші підстави припинення провадження у справі про банкрутство.
 13. Мирова угода. Інші підстави припинення провадження у справі про банкрутство.
 14. 28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
 15. Когда мы становимся людьми?
 16. Психологическая работа с пожилыми людьми
 17. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
 18. Общение как понимание людьми друг друга
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -