<<
>>

§ 21. Класифікація об‘єктів злочинів.

У більшості юридичних джерел радянського періоду, присвячених проблемі об‘єкта злочину, “вертикальна” класифікація об‘єктів включає три рівні: загальний об‘єкт, родовий (іноді його називають груповим або спеціальним) та безпосередній (у деяких джерелах видовий).

Загальним об‘єктом вважалася вся сукупність суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом (суспільний лад, політична та економічна системи, правопорядок тощо). Але практична вся сукупність суспільних відносин не може бути об‘єктом як елементом складу злочину. По суті цей об‘єкт кримінально-правової охорони не слід ототожнювати з поняттям об‘єкта злочину. Тому достатньо включати до класифікації об‘єктів злочину два види – родовий та безпосередній.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Кримінальне право України. 2010

Еще по теме § 21. Класифікація об‘єктів злочинів.:

 1. § 21. Класифікація об‘єктів злочинів.
 2. § 14. Класифікація злочинів.
 3. § 14. Класифікація злочинів.
 4. § 2. Класифікація засобів учинення злочинів
 5. § 1. Поняття і класифікація мікрооб`єктів і слідів запаху у криміналістиці
 6. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 7. Глава 17. Засоби учинення злочинів: поняття і класифікація
 8. § 2. Правомочності суб’єктів господарювання щодо об’єктів права інтелектуальної власності
 9. Розділ 6 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 10. § 4. Класифікація тактичних прийомів
 11. § 2. Окремі методики розслідування різних видів злочинів
 12. § 4. Класифікація методів науки криміналістики.
 13. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
 14. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
 15. § 1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
 16. § 3. Класифікація слідів
 17. 28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -