<<
>>

30. Грубе порушення законодавства про працю.

Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Об'єктом злочину є трудові права людини, які включають право на працю, на гарантовану заробітну плату, на відпочинок. Потерпі-лим від цього злочину може бути працівник. Під працівниками слід розуміти осіб, на яких поширюється законодавство України про працю і які є відповідною стороною трудових правовідносин.

З об'єктивної сторони злочин може виявлятися у діях або безді-яльності у формі: 1) незаконного звільнення працівника з роботи; 2) іншого грубого порушення законодавства про працю.

Звільнення з роботи має визнаватися незаконним, якщо воно здійснене без законних підстав для цього або з порушенням встановленого по-рядку звільнення, визначеного законом. Злочин вважається за-кінченим: у разі незаконного звільнення з роботи — з моменту фактичного припинення трудових відносин з конкретним працівни-ком; у разі іншого грубого порушення законодавства про працю — з моменту фактичного вчинення такого діяння незалежно від його наслідків.

Суб'єкт злочину — спеціальний, службова особа, якій надано право приймати працівника на роботу (поновлювати на роботі), звільняти його з роботи або документально оформляти його прий-няття (поновлення, звільнення), вирішувати питання щодо надання відпустки тощо, а також громадянин-підприємець, який викорис-товує найману працю і має визначені вище права щодо найманих працівників. Невиконання службовою особою рішення суду про поновлення на роботі слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст. 172, 382. Якщо особа була звільнена з роботи через помилку, винна службова особа може нести відповідальність лише за халатність (ст.ст. 367, 425 КК).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, а перша його форма, крім того, особистим мотивом (помста, користь тощо).

Кваліфікуючою ознакою злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: не-повнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 30. Грубе порушення законодавства про працю.:

 1. 30. Грубе порушення законодавства про працю
 2. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 3. 51 .Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
 4. 7. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 5. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу
 6. 5. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
 7. 34.Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 8. § 4. Види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 9. 49.Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
 10. Глава 21. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 11. § 1. Законодавство про захистекономічної конкуренції. Види порушеньзаконодавства про економічну конкуренцію
 12. 51. Відповідальність за порушення житлового законодавства.
 13. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
 14. 89. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.
 15. 88. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства.
 16. § 2. Законодавство про транспорт
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -