Підтримання об’єктів нематеріальних активів робочому стані.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість.
Під час проведення робіт для підтримання нематеріальних активів у робочому стані здійснюються такі проводки:
а) передоплата:
Дебет рахунку 3519;
Кредит рахунків 1200, 2600;
б) виконані роботи:
Дебет рахунку 7420;
Кредит рахунку 3519.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Підтримання об’єктів нематеріальних активів робочому стані.:

 1. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
 2. Порядок переоцінки нематеріальних активів.
 3. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
 4. Облік операцій застави нематеріальних активів.
 5. Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків
 6. Поняття і види робочого часу
 7. Органiзацiя робочого місця касира
 8. § 2. Правомочності суб’єктів господарювання щодо об’єктів права інтелектуальної власності
 9. 2.2.4. Актуальні проблеми підтримання прокурором державного обвинувачення в суді
 10. §1. Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення
 11. ГЛАВА III. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
 12. Розділ 6 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 13. Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
 14. § 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
 15. № 107. Види об'єктів цивільних прав.
 16. Передача об’єктів права державної та комунальної власності.
 17. § 21. Класифікація об‘єктів злочинів.