<<
>>

5. Організація роботи кас перерахунку.

До штату кас перерахунку входять лічильні бригади касирів, які очолює контролер, що з ним укладається угода про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від працівників вечірньої каси (касира і бухгалтера-контролера) під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою і порожні сумки і зберігають їх протягом робочого дня в спеціально обладнаному місці (металевій шафі, візку або в шухляді столу, під замком).
Для перелічування контролер видає касирам по одній сумці, попередньо записуючи її номер в контрольну або зведену відомість.
Увесь процес перелічування грошей потребує злагоджених дій касирів і контролера лічильної бригади.
Касир під наглядом контролера розкриває сумку, виймає гроші і чеки, передає сумку контролеру, при цьому пломбу разом зі шпагатом для наступного контролю залишає в себе.
Контролер дістає із сумки супровідну відомість, попередньо переконавшись, що в сумці нічого не залишилось.
Перелічивши гроші, касир повідомляє контролеру фактично виявлену суму, яку контролер звіряє із зазначеною на лицьовому і зворотному боках супровідної відомості.
За тотожності сум контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, гроші касир ховає у шухляді свого робочого столу.
У разі розбіжності сум касир разом із контролером звіряє перелічену суму грошей за номіналом і повторно перелічує грошові білети того номіналу, де виявлено розбіжності.
Недостачі і надлишки грошей реєструються в картках обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазинів і картках обліку прорахунків, виявлених стосовно торгових та інших підприємств і організацій. Ведеться також індивідуальний (за кожним касиром) облік виявлених надлишків чи недостач.

6. Синтетичний облік касових операцій банку.
Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком 100 «Банкноти та монети» у такий спосіб: 3 кредиту рахунків Дебет рахунка100 Кредит рахунка 100 У дебет рахунків 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку Внесено клієнтами готівкою Видано готівкою клієнтам 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України; 26 Кошти клієнтів банку 120 Кошти на вимогу в Національному банку України Одержано з коррахунка на поповнення каси Видано в підзвіт працівникам банку 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати (А) 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати (А) Повернено невикористані підзвітні суми Виплачена заробітна плата 3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою (П) 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам,
221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам,
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам Погашена позичка готівкою Видана матеріальна допомога працівникові банку 5020 Загальні резерви (П) 262 Кошти на вимогу фізичних осіб Здійснено вклади громадянами на депозит Здано готівку на коррахунок 120 Кошти на вимогу в Національному банку України 500 Статутний капітал банку Внесено засновниками в статутний фонд Оплачено одержані послуги, роботи 740 Витрати на утримання персоналу, 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів, 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати Видана позичка клієнтові — фізичній особі 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам,
221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам,
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт (А) Оприбутковується готівка з обмінного пункту Повернуто вклад (депозит) Видано обмінному пункту Списуються недостачі каси за результатами ревізії 262 Кошти на вимогу фізичних осіб , 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт (А)
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 5. Організація роботи кас перерахунку.:

 1. 1 Організація роботи касового апарату банку.
 2. Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка, 2009
 3. § 1. Організація та веденнябухгалтерського обліку в господарських організаціях
 4. 3. Облік операцій видаткових кас
 5. 2. ОТВЕТ ОТ РОБОТА (ЙЕЙЛ)
 6. Вимоги роботи на комп’ютері
 7. § 3. Робота із запаховими слідами на місці події
 8. 50. Підряд на проектні та пошукові роботи.
 9. 47. Робота адвоката по забезпеченню доказами позовних заяв
 10. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 11. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 12. Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування», 2009
 13. Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення», 2009
 14. Соціально-психологічні особливості роботи юриста
 15. § 3. Правове становище транспортних організацій
 16. § 65. Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення від відбування цього покарання).
 17. § 65. Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення від відбування цього покарання).
 18. 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій
 19. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій