Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.

Нематеріальні активи визнаються активами за тими самими критеріями, що визначені для придбаних необоротних активів.
Первісна вартість об’єкта нематеріальних активів, створених банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, що безпосередньо пов’язані зі створенням цього активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням.
Створення нематеріальних активів відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) передоплата:
Дебет рахунків 4310
Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;
б) нарахування заробітної плати працівникам:
Дебет рахунків 4310
Кредит рахунків 3652, 3653;
в) нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), пов’язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування:
Дебет рахунків 4310
Кредит рахунку 3622;
г) віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:
Дебет рахунків 4300.
Кредит рахунків 4310.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з будівництва основних засобів здійснюється аналогічно до обліку їх поліпшення і визначається в главі 5 цього розділу.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.:

 1. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
 2. Облік операцій застави нематеріальних активів.
 3. Порядок переоцінки нематеріальних активів.
 4. Підтримання об’єктів нематеріальних активів робочому стані.
 5. Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків
 6. 3.Види обліку в комерційних банках.
 7. Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
 8. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
 9. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 10. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
 11. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 12. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
 13. 11. Порядок прийняття на квартирний облік. Підстави зняття з квартирного обліку.
 14. § 3. Розрахункові операції банків
 15. 61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
 16. 2.2.5. Державне комерційне підприємство
 17. № 27. Порядок створення юридичних осіб.
 18. 7. Комерційна концесія
 19. § 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти
 20. § 1. Поняття, види та правовестановище банків. Банківські операції та їх види