Економічний зміст депозитних операцій

Вклади (депозити) — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством.
Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та деяких інших характеристик.
При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника.
З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити.
У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки приватним (фізичним) особам, що передбачає дотримання певних вимог:
оформлення вкладу супроводжується видачею ощадної книжки;
для виконання операцій щодо внесення чи вилучення коштів з вкладу необхідно подати в банк ощадну книжку, в якій здійснюються записи за кожною операцією;
вклади можуть не мати чітко фіксованого строку зберігання. Типи таких вкладів, що пропонуються населенню, досить різноманітні. Вони розробляються комерційними банками самостійно.
Власне строкові депозити мають наступні особливості:
чітко фіксований строк зберігання;
оформляються депозитною угодою;
при достроковому вилученні депозиту банк запроваджує штрафні санкції.
Такі строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: суб'єктам господарської діяльності, центральним і місцевим органам влади, бюджетним установам, банкам і приватним особам.
Депозитні рахунки — пасивні, тобто мають кредитове сальдо і носять мультивалютний характер. На наведених рахунках відображаються операції із залучення та використання ощадних вкладів та строкових депозитів як у національній, так і в іноземній валюті.
Сплата відсоткового доходу — важлива особливість депозитних рахунків. Діючими правилами передбачено щомісячне нарахування відсотків незалежно від дати їх фактичної виплати згідно угоди. Нараховані відсотки обліковуються на пасивному балансовому рахунку «Нараховані витрати за строковими депозитами».
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Економічний зміст депозитних операцій:

 1. Тема 7. Облік депозитних операцій
 2. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
 3. 24. Депозитные операции банков. Виды депозитов
 4. 25. Порядок оформления привлечения денежных средств на депозитные счета
 5. 26. Порядок привлечения депозитов путем выдачи депозитных сертификатов
 6. 23. Порядок открытия и режим вкладных (депозитных) счетов физических лиц
 7. 3.1. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю
 8. Оперативно-економічний аналіз
 9. § 1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
 10. Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009
 11. 32. Класифікація бюджету за економічними ознаками.
 12. § 5. Правовий режим вільних економічних зон
 13. § 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
 14. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 15. § 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
 16. Економічний аналіз
 17. 107-108. Правовий режим вільних економічних зон
 18. 4. Контроль за економічною концентрацією.
 19. 3.3. Аудит — як форма незалежного фінансово-економічного контролю