<<

3.Облік операцій з оперативного лізингу.

Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцем

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків 4300, 4400 і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет рахунків 4300, 4400, 4309, 4409;

Кредит рахунків 4300, 4400, 4309, 4409.

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду).

У цьому разі здійснюється така проводка:

Дебет рахунку 7423;

Кредит рахунків 4309, 4409.

Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, яке відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет рахунку 3578;

Кредит рахунку 6395.

Отримання нарахованих лізингових (орендних) платежів лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;

Кредит рахунку 3578.

Основні засоби та нематеріальні активи, що повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет рахунків 4300, 4400;

Кредит рахунків 4300, 4400;

одночасно:

Дебет рахунків 4309, 4409;

Кредит рахунків 4309, 4409.

Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем

Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду). У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет рахунку 9840;

Кредит рахунку Рахунки групи 991.

Лізингоодержувач нараховує лізингові (орендні) платежі, що відображаються в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет рахунку 7395;

Кредит рахунку 3678.

Сплата лізингових (орендних) платежів відображається в бухгалтерському обліку лізингоодержувача такою проводкою:

Дебет рахунку 3678;

Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650.

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Поліпшення об’єкта основних засобів за оперативним лізингом (орендою) відображаються в бухгалтерському обліку лізингоодержувача такими бухгалтерськими проводками:

а) передоплата:

Дебет рахунку 4530;

Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;

б) завершене поліпшення:

Дебет рахунку 4500;

Кредит рахунку 4530;

в) амортизація суми завершеного поліпшення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг (оренду):

Дебет рахунку 7423;

Кредит рахунку 4509.

У разі повернення основних засобів лізингодавцю лізингоодержувач списує вартість основних засобів з позабалансового рахунку 9840.

Якщо об’єкт оперативного лізингу (оренди) повертається лізингодавцю у зв’язку з достроковим припиненням лізингу (оренди), а також з неможливістю відокремити створений об’єкт від об’єкта лізингу (оренди), то в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

Дебет рахунків 4509, 7421 — недоамортизована частина витрат на поліпшення об’єкта лізингу (оренди);

Кредит рахунку 4500.

. Витрати на утримання об’єкта необоротних активів, отриманого в оперативний лізинг (оренду), у бухгалтерському обліку відображаються за рахунком 7421.

<< |
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 3.Облік операцій з оперативного лізингу.:

 1. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
 2. Тема 12. Облік операцій з лізингу
 3. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
 4. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
 6. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 7. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
 8. 3. Облік операцій видаткових кас
 9. Облік операцій застави нематеріальних активів.
 10. 6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
 11. Тема 4. Облік касових операцій
 12. Тема 5. Облік розрахункових операцій
 13. Тема 6. Облік операцій з кредитування
 14. Тема 7. Облік депозитних операцій
 15. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
 16. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
 17. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
 18. Тема 10. Облік операцій з основними засобами