2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.

Придбання основних засобів за національну валюту відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) передоплата:
Дебет рахунків 3510, , 4430;
Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;
б) визнання основних засобів у балансі банку:
Дебет рахунків 4400, 4500;
Кредит рахунків 3510, 4430.
Придбання основних засобів за іноземну валюту відображається такими проводками:
а) передоплата:
Дебет рахунку 3510;
Кредит рахунку 1500 — на суму в іноземній валюті;
б) визнання необоротних активів у балансі банку:
Дебет рахунку 3800;
Кредит рахунку 3510 — на суму в іноземній валюті;
Дебет рахунків, 4400, 4500, 4430;
Кредит рахунку 3801 — на суму в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату перерахування коштів в іноземній валюті.
Дебіторська заборгованість з придбання необоротних активів є немонетарною статтею і не підлягає переоцінці у зв’язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.:

 1. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
 2. 3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
 3. 3.Види обліку в комерційних банках.
 4. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
 5. 8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
 6. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
 7. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
 8. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
 9. Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
 10. 7.Інвентаризація основних засобів.
 11. 5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
 12. 6. Зменшення корисності основних засобів
 13. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку