<<
>>

1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі

Організація грошових розрахунків — це одна із функцій комерційних банків.

Грошовий обіг — це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються безготівковими перерахунками або готівкою.

Грошовий обіг за структурою поділяється на готівковий та безготівковий.

Готівковий обіг включає платежі, які здійснюються готівкою і переважно пов'язаний з доходами та витратами населення. Існують певні обмеження щодо застосування розрахунків готівкою між суб’єктами господарської діяльності.

Під безготівковим обігом розуміють систему грошових розрахунків, які провадять без участі готівки.

Грошовий обіг регулюється чинним законодавством та нормативними актами НБУ. В основному його організації покладені принципи:

усі підприємства, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. В касі підприємства можуть знаходитись кошти готівкою в межах ліміту і терміну, які встановлені банком.

грошові розрахунки провадять переважно через банки шляхом безготівкових розрахунків;

платежі здійснюються банком зі згоди або за дорученням платника і відповідно з наданими підприємством грошово-розрахунковими документами, які не обертаються поза банками.

Клієнти мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і за усіма видами операцій можуть користуватись послугами одного або декількох комерційних банків.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме 1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі:

  1. 1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі
  2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК