<<

Список використаних джерел

Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Минск: Полымя, 1997

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент - Спб: Питер, 1999

Уткин Э.А. Цены. Ценообразование - М: Экмос, 1997

Цены и ценообразование / под ред. проф. В.Е. Есипова - Спб: Петер, 1999

Экономика предприятия // под ред. проф. О.И. Волкова - М:Инфра-М, 1998

<< |
Источник: Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення». 2009

Еще по теме Список використаних джерел:

 1. Список використаних джерел
 2. Список використаних джерел
 3. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. Субпідрядники
 7. ЗМІСТ
 8. ВСТУП
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 11. ЗМІСТ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЛЕТОПИСАНИЮ (1960-1972 ГГ.) А. Н. Казакевич