<<
>>

72. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом

В XX в. у результаті науково-технічного прогресу з'явилися види діяльності держав, які не суперечать нормам міжнародного права, однак можуть мати непередбачені наслідки й завдати шкоди третім державам. Прикладом такої діяльності може служити експлуатація повітряного транспорту, атомного промислового й наукового встаткування, штучних космічних об'єктів. У доктрині й практиці міжнародного права широке визнання одержала концепція, відповідно до якої держава, що заподіює збиток такого роду, зобов'язане його компенсувати, незважаючи на те, що ніякого правопорушення воно не робило. Зобов'язання, пов'язані з компенсацією даного збитку государ-ством-причинителем, одержали назву «абсолютної відповідальності». Підставою компенсації збитку в цих випадках виступає ризик його заподіяння джерелами підвищеної небезпеки. У зв'язку із цим використання терміна «відповідальність» стосовно до таких випадків носить умовний характер. Зокрема, це підтверджується тим, що Комісія міжнародного права ООН, включивши цю тему в програму своєї діяльності в 1978 р., застосувала не термін «відповідальність» («responsibility»), а термін «зобов'язання» («liability»). Однак у перекладі Комісії своїх документів на російську мову ця обставина не знайшла відбиття
Як ілюстрація інституту абсолютної відповідальності можна послатися на ст. II Конвенції про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об'єктами, 1972 р.: « держава, ЩоЗапускає, несе абсолютну відповідальність за виплату компенсації за збиток, заподіяний його космічним об'єктом на поверхні Землі або повітряному судну в польоті».
Порядок визначення абсолютної відповідальності звичайно визначається в міжнародних договорах. При відсутності в них необхідних норм держава — причинитель збитку й потерпіла сторона на основі взаємної домовленості можуть удатися до традиційних способів визначення матеріальної відповідальності, застосовуваним при здійсненні звичайних деліктів. Абсолютної відповідальності як специфічному інституту міжнародного права властиві свої особливі форми: грошова компенсація, послуги, технічна допомога, надання різного роду матеріальних цінностей замість знищеного або ушкодженого майна, природних ресурсів і т.п.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 72. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом:

 1. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
 2. 70. Класифікація міжнародних правопорушень держав
 3. 69. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав
 4. 74. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів
 5. 57. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
 6. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 7. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 8. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 9. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 10. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 11. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права
 12. 56. Землі зв'язку.
 13. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 14. Принцип зв'язку з громадськістю.
 15. Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання
 16. № 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
 17. Закон зв'язку і спадкоємності між існуючими і виникаючими концепціями
 18. Закон зв'язку та спадкоємності між існуючими та виникаючими концепціями
 19. 20. Принцип суверенної рівності держав
 20. 14. Визнання держав і урядів.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -