<<
>>

88. СНД: процедура мирного дозволу суперечок

В Уставі СНД формулювання процедур мирного дозволу суперечок утримуються в Розділі IV «Запобігання конфліктів і дозвіл суперечок» (ст.ст.16—18) і в ст.32 «Економічний суд».
Стаття 16 Уставу СНД зобов'язує держави — члени Співдружності приймати всі можливі міри для запобігання конфліктів, насамперед на міжнаціональній і межконфессиональной основі, що можуть спричинити порушення прав людини.
Ці держави повинні робити один одному на основі взаємної згоди допомога в урегулюванні таких конфліктів, у тому числі й у рамках міжнародних організацій
Не випадкове положення про запобігання й урегулювання міжнаціональних і межконфессиональных конфліктів поставлене в Уставі СНД на перше місце. Саме зіткнення на міжетнічному й релігійному ґрунті становлять найбільшу небезпеку для безпеки держав СНД як у внутрішньому, так і в зовнішньому аспекті
Стаття 17 Уставу встановлює, що держави — члени СНД будуть утримуватися від дій, здатних завдати шкоди іншим державам-членам і привести до загострення можливих суперечок
Далі в даній статті говориться про процедури мирного дозволу суперечок: « Держави-Члени будуть сумлінно й у дусі співробітництва докладати зусиль до справедливого мирного дозволу своїх суперечок за допомогою переговорів або досягненню домовленостей про належну альтернативну процедуру врегулювання суперечки»1. Якщо держави—члени не можуть дозволити суперечка за допомогою засобів, зазначених вище, вони можуть передати його в Раду глав держав
Рада глав держав правочинний на будь-якій стадії суперечки, продовження якого могло би загрожувати підтримці миру або безпеки в Співдружності, рекомендувати сторонам належну процедуру або методи його врегулювання (ст. 18 Уставу СНД).
Згідно ст. 32 Уставу СНД до ведення Економічного суду ставиться дозвіл суперечок, що виникають при виконанні економічних зобов'язань. Суд може дозволяти й інші суперечки, віднесені до його ведення угодами держав-членов. Економічний суд у своїй діяльності керується Договором про створення Економічного союзу 1993 р., Угодою про статус Економічного суду й Положенням про Економічний суд 1992 г.
При неможливості врегулювати спірні питання через Економічний суд СНД сторони, що сперечаються, можуть вирішувати їх в інших міжнародних судових органах відповідно до їх правил і процедурами
Як і інші регіональні організації, СНД надає великого значення переговорам і консультаціям як ефективні засоби запобігання й дозволу міжнародних суперечок (ст. 2 Договору про колективну безпеку 1992 р., ст. 31 Договору про створення Економічного союзу 1993 р., ст. 10 Угоди про створення Платіжного союзу держав — учасників СНД 1994 р. і ін.).
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 88. СНД: процедура мирного дозволу суперечок:

 1. 22. Принцип мирного дозволу суперечок
 2. 85. Принцип мирного дозволу міжнародних суперечок
 3. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 4. Зависимость ответа респондента от процедуры опроса. Классификация процедур
 5. 4. Соглашение о выборе процедуры примирения (согласительной процедуры)
 6. 89. Механізми й інструменти ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок
 7. 2.1. Виды договоров в примирительной процедуре. Соотношение понятий "примирительная процедура" и "мировое соглашение"
 8. 90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу
 9. §4. Психологіясудових суперечок і винесення вироку
 10. §4. Психологія судових суперечок і винесення вироку
 11. § 1. «Свобода есть право делать все, что дозволено законами» (политические взгляды Шарля Монтескьё)
 12. 22. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
 13. Проблема мирного урегулирования с Японией
 14. Салоникское перемирие - пролог мирного догоиора с Болгарией
 15. 1. Понятие примирительной процедуры 1.1. Существо примирительной процедуры
 16. Общая классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени
 17. 4.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
 18. 4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС МИРНОГО ВРЕМЕНИ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, СТАТИСТИКА
 19. Глава II ПРОБЛЕМА МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕ И АЗИИ И ПОСЛЕВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИРА
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -