<<
>>

98. Режим воєнної окупації

Воєнна окупація — це тимчасове захоплення території (частини території) однієї держави збройними силами іншої держави і установлення військової адміністрації на захопленій території. Воєнна окупація будь-якої території не означає її переходу під суверенітет держави, що захопила. Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу І держава, що окупує, зобов'язана прийняти всіх заходів для забезпечення порядку на захопленій території.
Населення території, що окупується, повинно підпорядковуватися розпорядженням влади, проте його не можна примушувати до приношення присяги на вірність державі, що окупує, участі у воєнних діях, направлених проти їхньої країни, давати відомості про її армію. Повинні шануватися честь, життя цивільних осіб, їхня власність, релігійні переконання, родина. Держава, що окупує, зобов'язана постачати цивільне населення необхідним одягом, продовольством і санітарними матеріалами. Стосовно цивільних осіб забороняється: а) чинити будь-які акти насильства, залякування або образи; б) застосовувати примусові заходи, фізичного або морального порядку, зокрема, із метою одержання ві домостей; в) застосовувати катування, тілесні покарання, ме дичні досліди і т.п.; г) застосовувати колективні покарання; д) захоплювати заручників; є) депортувати цивільне населення з окупованої території. Іноземцям, які виявилися на території, що окупується, забезпечується право її покинути можливо в короткий час. Таким чином, воєнна окупація — це міжнародно-правовий режим, при якому: а) збройні сили однієї держави тимчасово займа ють і удержують територію ворожої держави; б) окупант здійснює функції воєнного контролю і цивільного управління шляхом установлення нових норм права; в) продовжується стан війни між державою, що окупується, й державою, що окупує; г) суверенітет стосовно окупованої території не переходить до окупанта і він не вправі цілком лік відувати стару систему права; д) міждержавні відносини на окупованій терто рії регулюються нормами міжнародного гуманітар ного права; є) після закінчення війни відносини з приводу окупації повинні бути ліквідовані в договірному порядку.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 98. Режим воєнної окупації:

 1. ГЛАВА 33Правовий режим спеціальних(вільних) економічних зон таспеціальний режим господарювання
 2. Форма политического и государственного режимов и их разновидности 2.5.1. Понятие «государственный режим»
 3. ГЛАВА VI. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЖИМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ § 1. ПОНЯТИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЖИМА
 4. 1. Общие черты правового режима природных объектов Под правовым режимом природных объектов понимается совокупность правовых методов и мер регулирования общественных отношений по поводу земли, недр, вод, других природных богатств как объектов собственности, пользования и охраны.
 5. 11.11. Гибридные режимы
 6. § 4. Политический режим
 7. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК ВЛАСТНЫЙ ПОРЯДОК
 8. 3. Государственный режим
 9. 11.7. Типология режимов Диниа
 10. 4. Политический режим
 11. XI. Разложение французского режима
 12. Политический режим
 13. Режимы рабочего времени
 14. Политический режим
 15. § 5. Типы политических режимов
 16. 11.2. Определение политического режима
 17. Типология политических режимов
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -