43. Регіональне співробітництво в області прав людини

Одним з важливих напрямків співробітництва регіональних організацій є захист прав людини й основних воль
У рамках Організації американських держав (ОАГ) в 1948 р. була прийнята Американська декларація прав і обов'язків людини, а в 1969 р.
- Американська конвенція прав людини. З 1959 р. успішно працює Межамериканская комісія із прав людини, що сприяє повазі й захисту прав людини в цьому регіоні земної кулі
Організація африканської єдності (ОАЕ) в 1981 р. прийняла Африканську хартію прав людини й народів, Але найбільших успіхів у цій області домоглися європейські регіональні організації. Найстарша міжурядова європейська організація - Рада Європи (РЄ) - була створена в 1949 р. Відповідно до Уставу Ради Європи свобода особи, політична воля й верховенство праве, котрим прихильні держави-члени, лежать в основі «будь-якої щирої демократії». В 1995 р. Україна на певних умовах була прийнята в Раду Європи
Права людину й основні волі в рамках Ради Європи закріплюються в міжнародних договорах (конвенціях і хартіях) і додаткових протоколах до них. Найбільшими із цих документів є Європейська конвенція про захист прав людини й основних воль 1950 р. (на додаток до Конвенції прийнято 11 протоколів по різних напрямках співробітництва) і Європейська соціальна хартія 1961 р. У даних договорах дається перелік правий, здійснення яких повинне гарантуватися кожній людині, що перебуває під юрисдикцією держав-членів. Вони також установлюють європейські процедури нагляду й гарантій за дотриманням положень даних договорів. В 1997 р. Україна приєдналася до Конвенції 1950 г.
Рада Європи в 1987 р. прийняв Європейську конвенцію про попередження катувань і нелюдських або принижуюче достоїнство видів обігу або покарання, що набула чинності в 1989 г.
На додаток до зазначених документів Комітет міністрів і Парламентська Асамблея РЄ розробили (або розробляють) інші угоди й рекомендації з питань прав людини, що роблять значний вплив на політику держав-членів у даній області
Організація по безпеці й співробітництву в Європі (ОБСЄ), що нараховує зараз 53 держави-члена, розташованих у Європі, Північній Америці й Центральній Азії, також уважає однієї зі своїх головних завдань - заохочення й захист прав людини. У Хельсинкском заключному акті НБСЄ від 1 серпня 1975 р. чимало місця приділено питанням співробітництва в гуманітарних областях («людському виміру») - так званої «третьому кошику» (перша - забезпечення миру й безпеки, друга - соціально-економічне сотрудничество). У Заключному акті держави-учасники визнали універсальне значення прав людини й основних воль і необхідність того, щоб кожне з них внесло свій внесок у заохочення основних прав; вони зобов'язалися поважати права людини й основні волі, а також сприяти їхньому ефективному здійсненню. Прийняття цього документа дало потужний імпульс розвитку правозахисного руху ВСССР.
У наступні роки НБСЄ внесло значний вклад у розвиток інститутів забезпечення й захисти прав людини й основних воль. Зроблено це було переважно на Конференції НБСЄ по людському вимірі, що проходив у три етапи: Париж 1989 р., Копенгаген 1990 р. і Москва 1991 р. Підсумкові документи Конференції, як і більшість актів НБСЄ/ОБСЄ, носять політичний характер, однак дуже високого рівня, оскільки багато актів були підписані главами держав і правительств. Керівники держав - учасників ОБСЄ неодноразово підкреслювали у своїх заявах необхідність виконання зобов'язань, узятих у рамках ОБСЄ. Це наближає акти даної організації до юридично обов'язкових документів. Широко визнаним є той факт, що документи ОБСЄ містять регіональні міжнародні стандарти в області прав людини
В 1995 р. держави - члени ОБСЄ на зустрічі в Парижу прийняли Пакт про стабільність у Європі, відгукнувшись на ініціативу Європейського Союзу, висунуту в 1994 р. Пакт складається з політичної декларації й переліку двосторонніх угод і домовленостей, доповнених невичерпним переліком супутніх мір, підтримуваних Європейським Союзом. У декларації, зокрема відзначається, що «стабільна Європа - та, у якій шануються... права людини, у тому числі відносно осіб, що належать до національних меншостей...». Для досягнення цієї мети, вказується в декларації, необхідні наполегливі зусилля, засновані на ефективному застосуванні принципів і зобов'язань, що існують у рамках ООН, ОБСЄ й СЕ.
З 1991 р. ОБСЄ і РЄ співробітничають у питаннях установлення стандартів в області прав людини. Генеральний секретар РЄ Д. Таршис неодноразово підкреслював необхідність розширювати співробітництво між двома організаціями, особливо в питаннях «людського виміру».
Значною віхою в справі розвитку концепції прав людини стала Всесвітня конференція по правах людинии, що 25 червня 1993 р. прийняла Віденську декларацію й Програму дій, що підтвердили необхідність забезпечення універсальності, об'єктивності й невибірковості при розгляді питань прав людини. Конференція була проведена під егідою ООН при участі РЄ й інших міжнародних організацій
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 43. Регіональне співробітництво в області прав людини:

 1. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 2. § 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 3. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
 4. § 8. Міжнародний захист прав людини
 5. 29. Принцип поваги прав людини
 6. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
 7. 44. Міжнародні органи із захисту прав людини
 8. 41. Концепція прав людину і її втілення в міжнародному праві
 9. 44. Міжнародні механізми контролю задотриманням прав людини.
 10. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 11. § 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 12. Роль адвокатури в захисті прав людини
 13. 9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -