37. Реєстрація й опублікування міжнародних договорів

Після набрання договорами чинності вони направляються у Секретаріат ООН для їхньої реєстрації (ст. 80 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.).
Стаття 18 Статуту Ліги Націй зобов'язувала держави — членів Ліги реєструвати всі свої договори в її Секретаріаті для наступного опублікування; нереєстрація міжнародного договору означала його недійсність.
Міжнародна практика довела неефективність даного положення. У ст. 102 Уставу ООН зафіксовано, що будь-яка міжнародна угода, укладена членом ООН і вступив у силу, повинне бути зареєстроване в Секретаріаті цієї организации і їм опубліковано. ООН видає для цього спеціальні збірники — Treaty Series. Однак нереєстрація якого-небудь договору в Секретаріаті ООН не означає його юридичної незначності. У такому випадку жодна йз сторін договору не має права посилатися на незареєстрованний договір у жодному з органів ООН (п. 2 ст. 102 Уставу ООН). Наприклад, при виникненні суперечки між учасниками незареєстрованного договору відносно його тлумачення й застосування він не може бути переданий на розгляд Міжнародного Суду ООН.
У кожній державі також є внутрішня процедура опублікування міжнародних договорів. Так, ст. 20 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачає, що ратифіковані й міжнародні договори, що вступили в силу, України публікуються в «Відомостях Верховної Ради України», газеті «Голос України», «Зборах діючих міжнародних договорів України». Договори України, які не вимагають ратифікації, і міжурядові угоди публікуються в «Зборах постанов Правительства України». Порядок опублікування міжвідомчих договорів України визначається Правительством України
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 37. Реєстрація й опублікування міжнародних договорів:

 1. № 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
 2. 31. Поняття права міжнародних договорів
 3. 39. Тлумачення міжнародних договорів
 4. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
 5. 33. Класифікація міжнародних договорів
 6. 33. Класифікація міжнародних договорів.
 7. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
 8. 36. Застереження й виправлення до міжнародних договорів
 9. 33. Види міжнародних договорів
 10. 38. Дія й дійсність міжнародних договорів
 11. 34. Форма, структура й найменування міжнародних договорів
 12. 40. Припинення й призупинення дії міжнародних договорів
 13. 40. Закінчення дії і призупинення дії міжнародних договорів.
 14. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових і типових договорів
 15. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 16. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -