<<
>>

29. Принцип поваги прав людини й основних воль

Формування принципу поваги прав людини й основних воль безпосередньо пов'язане з ООН і діяльністю цієї організації в гуманітарній сфері. До прийняття Уставу ООН концепція поваги й захисту прав людини й основних воль носила переважно філолофсько-релігійний і політичний характер, міжнародно-правові норми в цій області були одиничними

Ті колосальні жахи й трагедії, які довелося випробувати людству в другій світовій війні, коли грубейшим образом зневажалися права людини, привели до того, що в преамбулі Уставу ООН народи Об'єднаних Націй виразили свою рішучість «знову затвердити віру в основні права людини, у достоїнство й цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав більших і малих націй...».

Однієї із цілей ООН є міжнародне співробітництво в гуманітарній області, а також «у заохоченні й розвитку поваги до прав людини й основних воль для всіх, без розходження раси, підлоги, мови і релігії...» (п.

3 ст. 1).

Формально принцип поваги» прав людини й основних воль не закріплений у ст. 2 Уставу ООН, але логічно його можна вивести з вищевказаних положень, а також ст.ст. 55 і 56. У першій з них проголошується, що «з метою створення умов стабільності й благополуччя, необхідних для мирных і дружніх відносин між націями... Організація Об'єднаних Націй сприяє:

...с) Загальній повазі й дотриманню прав людини й основних воль для всіх, без розходження раси, підлоги, мови й релігії».

У ст. 56 утримується зобов'язання членів ООН уживати спільні й самостійні дії в тісному співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй для досягнення цілей, зазначених у ст. 55.

У розвиток положень Уставу ООН по захисту прав людини й основних воль міжнародне співтовариство розробило й прийняло Хартію (Білль) про права людини, що складає із Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права 1966 г.

і Міжнародного пакту про цивільні й політичні права 1966 р. Однак гостре протистояння періоду холодної війни в значній мірі перешкоджало ефективному співробітництву держав різної соціально-економічної орієнтації в області захисту прав людини й основних воль. Потепління ж міжнародного клімату на початку 70-х років привело до того, що в ст. VII Декларації принципів Хельсинкского заключного акту НБСЄ 1975 р. був зафіксований у якості самостійний принцип поваги прав людини й основних воль, включаючи волю думки, совісті, релігії й переконань. У ній, зокрема, проголошується: « Держави-Учасники... будуть заохочувати й розвивати ефективне здійснення цивільних, політичних, економічних, соціальних, культурних і інших прав і воль, які всі випливають із достоїнства, властивої людської особистості, і є істотними для її вільного й повного розвитку». До цього можна додати, що вони є також істотними для мирного й гармонічного розвитку міжнародних відносин

І це дійсно так, оскільки в XX в. не було ні одного великого або малого збройного конфлікту між двома демократичними державами, що поважають права людину й основні волі. У сучасному світі вважається дурним тоном не виконувати норми міжнародного права взагалі й насамперед в області захисту прав людини. Поряд з ООН регіональні організації (Рада Європи. Організація американських держав, Організація африканської єдності-і др.) у своїх установчих і поточних документах закріплюють принцип поваги прав людини й основних воль і прилагают чимало зусиль для його ефективної реалізації. Розуміючи, що держави, що не поважають права людини й основні волі, становлять небезпеку для стабільного розвитку міжнародних відносин і плідного співробітництва між державами, а в остаточному підсумку для міжнародного миру й безпеки

Відмітною рисою сучасного етапу розвитку принципу поваги прав людини й основних воль є заохочення індивідів і їхніх об"єднань в активній участі в розвитку концепції прав людини й основних воль, а також по їхньому захисті з використанням засобів національних систем права й міжнародного права. У Підсумковому документі Віденської зустрічі представників держав - учасників НБСЄ від 15 січня 1989 р. зафіксовано, що вони будуть «поважати право своїх громадян, самостійно або разом з іншими, вносити активний вклад у розвиток і захист прав людини й основних воль». І це досить симптоматична тенденція, коли індивід є не тільки об"єктом міжнародних угод в області прав людини, але й активним актором на міжнародній арені по захисту своїх прав і основних воль

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 29. Принцип поваги прав людини й основних воль:

 1. 29. Принцип поваги прав людини
 2. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)
 3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 1)
 4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2)
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 6. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 7. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 8. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 9. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 10. § 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 11. 9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
 12. § 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 13. 6. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя.
 14. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
 15. 43. Регіональне співробітництво в області прав людини
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -