<<
>>

26. Принцип невтручання у внутрішні справи держав

Принцип невтручання має безпосереднє відношення до принципу суверенної рівності держав. Зрозуміло, у процесі історичного розвитку людської цивілізації й міжнародного права ці принципи перебували у взаємодії й впливали друг на друга
До сучасного етапу розвитку міжнародних відносин застосування правила про невтручання тієї або іншої держави в внутрішні справи друпхго держави носило обмежений характер, оскільки допускалися збройні та інші форми втручання в сферу внутрішньої компетенції держави
У п. 7 ст. 2 Уставу ООН закріплене сучасне значення принципу невтручання: «Справжній Устав ні в якій мері не дає Організації Об'єднаних Націй права на втручання в справи, по суті вхідні у внутрішню компетенцію будь-якої держави, і не жадає від Членів Організації Об'єднаних Націй представляти такі справи на дозвіл у порядку справжнього Уставу; однак цей принцип не зачіпає застосування примусових мір на підставі Глави VII».
Представники деяких міжнародно-правових шкіл думають, що цим положенням установлена заборона на втручання у внутрішні справи держав з боку ООН, але не інших держав. Однак даний підхід міжнародного співтовариства більшість юристів-международников і членів міжнародного співтовариства не розділяє. Ця більшість тлумачить п. 7 ст. 2 Уставу ООН расширительно, тобто відносить заборона на втручання у внутрішні справи держав до всіх суб'єктів міжнародного права. І це цілком логічно, оскільки ООН поєднує переважна більшість держав миру (185 за станом на 1 січня 1998 р.), що взяли на себе зобов'язання сумлінно виконувати статутні положення даної організації. І якщо ООН не має права втручатися у внутрішні справи держав, те, природно, і держави - члени ООН не повинні цього робити
Як же визначити, де починається сфера внутрішньої компетенції держави? Питання непростий, і в юридичній науці немає однозначної відповіді на нього. Однак ясно, що зазначена проблема не є чисто територіальною. Прийнято вважати, що там, де закінчується сфера міжнародного права, починається сфера внутрішньої компетенції держави
Тепер необхідно з'ясувати, що варто розуміти під терміном «невтручання в справи, по суті вхідні у внутрішню компетенцію будь-якої держави»? А це означає, що міжнародне право в принципі не регулює внутрішньодержавні відносини. Тому держави й міжнародні організації не повинні втручатися у внутрішню компетенцію якої-небудь держави. Разом з тим держави можуть добровільно в силу властивого їм суверенітету поширити міжнародно-правове регулювання на деякі свої внутрішні суспільні відносини (наприклад, на сферу прав людини, екологічній безпеці, космічній діяльності й ін.).
Крім того, відповідно до положень Глави VII Уставу ООН організація і її члени можуть почати превентивні або примусові дії проти держави, що поставили під погрозу міжнародний мир і безпеку або акт, що зробив, агресії. Іншими словами, деякі події, що відбуваються в межах території певної держави, можуть у зазначених випадках кваліфікуватися ООН і міжнародним співтовариством як не стосовні до виняткової компетенції даної держави. Так, дії по підтримці або відновленню міжнародного миру, здійснювані за рішенням Ради Безпеки ООН, на території держави-порушника не будуть уважатися втручанням у його внутрішню компетенцію
Проблема відносно справ, що ставляться переважно до внутрішньої компетенції якої-небудь держави, не є простій, що час від часу приведе до конфліктів і спор між державами по ній. Орієнтиром у їхньому правильному рішенні повинні служити зобов'язання держав, що випливають із Уставу ООН, міжнародних порядків і норм міжнародних договорів
Крім того, відповідно до положень Глави VII Уставу ООН організація і її члени можуть почати превентивні або примусові дії проти держави, що поставили під погрозу міжнародний мир і безпеку або акт, що зробив, агресії. Іншими словами, деякі події, що відбуваються в межах території певної держави, можуть у зазначених випадках кваліфікуватися ООН і міжнародним співтовариством як не стосовні до виняткової компетенції даної держави. Так, дії по підтримці або відновленню міжнародного миру, здійснювані за рішенням Ради Безпеки ООН, на території держави-порушника не будуть уважатися втручанням у його внутрішню компетенцію
Проблема відносно справ, що ставляться переважно до внутрішньої компетенції якої-небудь держави, не є простій, що час від часу приведе до конфліктів і спор між державами по ній. Орієнтиром у їхньому правильному рішенні повинні служити зобов'язання держав, що випливають із Уставу ООН, міжнародних порядків і норм міжнародних договорів
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 26. Принцип невтручання у внутрішні справи держав:

  1. 26. Принцип невтручання у внутрішні справи
  2. 6. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя.
  3. 20. Принцип суверенної рівності держав
  4. 20. Принцип суверенної рівності держав
  5. 8. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.
  6. 7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.
  7. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
  8. ЛЕКЦІЯ 12 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  9. § 6. Типологія держав
  10. 70. Класифікація міжнародних правопорушень держав
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -