<<
>>

22. Принцип мирного дозволу суперечок

Однієї з новел сучасного міжнародного права є принцип мирного дозволу суперечок між державами. Класичне міжнародне право не знало такого принципу, тому війна вважалася правомірним засобом досягнення цілей зовнішньої політики держав, хоча певні кроки по впровадженню норми про мирний дозвіл суперечок були зроблені міжнародним співтовариством ще наприкінці XIX - початку XX вв.
Так, у ст. 2 Гаазької конвенції про мирний дозвіл міжнародних зіткнень 1907 р. говорилося про те, що, державам «перш ніж удатися до зброї», треба «звертатися, наскільки дозволяють обставини», до мирних засобів - добрим послугам і посередництву
Статут Ліги Націй закріпив положення про обов'язковий обіг держав до мирних засобів дозволу суперечок, «здатних спричинити розрив». Разом з тим у цьому документі війна не виключалася повністю із засобів державної політики
Значний крок у формуванні розглянутого принципу був зроблений в 1928 р. висновком багатосторонньої угоди - Паризького договору про відмову від війни як знаряддя національної політики (Пакт Бриана-Келлога). Пакт проголошував норму про відмову від війни як засобу врегулювання міжнародних суперечок і як знаряддя національної політики, а також визнавав необхідним дозволяти будь-які суперечки мирними засобами
Однак принцип мирного дозволу суперечок у якості такого був уперше закріплений у п. 3 ст. 2 Уставу ООН: «Всі Члени Організації Об'єднаних Націй дозволяють свої міжнародні суперечки мирними засобами в такий спосіб, щоб не піддавати погрозі міжнародний мир і безпека й справедливість». Згодом цей принцип був підтверджений в уставах і документах регіональних організацій (Ліги арабських держав, Організації американських держав, Организации африканські єдності, Організації по безпеці й співробітництву в Європі й ін.), у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, зокрема в Декларації про принципи міжнародного права 1970 г.
Суть даного принципу зводиться до обов'язку держав дозволяти будь-які міжнародні суперечки, що загрожують міжнародному миру й не загрозливі йому, глобальні й регіональні, життєво важливі й другорядні, винятково мирними засобами. Процедура й конкретні засоби мирного дозволу міжнародних суперечок відповідно до Уставу ООН залишаються на розсуд держав. Найбільше часто держави прибігають до дипломатичних переговорів з метою дозволити міжнародна суперечка. Якщо не вдається дозволити міжнародна суперечка одним засобом, то варто використовувати інше (або інші). Зокрема, міжнародні судові й арбітражні органи й регіональні організації можуть залучатися для дозволу міжнародних суперечок. Так, у рамках ОБСЄ є певна нормативна база для мирного дозволу міжнародних суперечок - Конвенція по примиренню й арбітражу 1992 р. Дана Конвенція передбачає такі примирливі механізми, як Примирлива комісія, Арбітражний трибунал для розгляду суперечок і Суд по примиренню й арбітражу. Більше того, у цьому документі втримується великий перелік обов'язкових і факультативних процедур, що підлягають вибору сторонами, що сперечаються, для дозволу конкретної міжнародної суперечки з обліком його специфіки
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 22. Принцип мирного дозволу суперечок:

  1. 85. Принцип мирного дозволу міжнародних суперечок
  2. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
  3. 88. СНД: процедура мирного дозволу суперечок
  4. 22. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
  5. Раздел 4 ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
  6. 89. Механізми й інструменти ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок
  7. 90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу
  8. §4. Психологіясудових суперечок і винесення вироку
  9. §4. Психологія судових суперечок і винесення вироку
  10. § 1. «Свобода есть право делать все, что дозволено законами» (политические взгляды Шарля Монтескьё)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -