<<
>>

4. Предмет регулювання міжнародного права.

Міжнародне право відрізняється від всіх інших правових систем предметом і методами правового регулювання, об'єктом і суб'єктами права, а також засобом нормотворення і забезпеченням виконання розпоряджень міжнародно-правових норм. Предметом регулювання міжнародного права є політичні, економічні й інші відносини між державами, що різні за своєю природою, характером, внутрішнім устроєм, територією і населенням і між іншими суб'єктами міжнародного права. Таким чином, міжнародне право регулює суспільні відносини, що виходять за межі як внутрішньої компетенції кожної конкретної держави, так і її територіальних меж. Має відмінності і метод правового регулювання, використовуваний у міжнародному публічному праві. В основному тут використовується імперативний метод правового регулювання суспільних відносин, обумовлений насамперед їхнім суб'єктним складом, і такий, що полягає в обов'язковому виконанні розпоряджень, що містяться в нормах міжнародного права.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 4. Предмет регулювання міжнародного права.:

 1. § 3. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права
 2. § 1. Предмет регулювання господарського права
 3. Питання про предмет регулювання цивільного процесуального права
 4. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 5. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права
 6. 16. Джерела міжнародного права.
 7. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
 8. 18. Кодифікація норм міжнародного права.
 9. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
 10. 16. Джерела міжнародного права.
 11. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
 12. 31. Поняття права міжнародних договорів
 13. 19. Основні принципи міжнародного права.
 14. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
 15. § 12. Співвідношення національного і міжнародного права
 16. Норми і принципи міжнародного права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -