Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 7)

Найбільш вагомий результат в області ядерного роззброювання був досягнутий підписанням СРСР і США у Вашингтоні Договору про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності (РСМД) в 1991 р. Договір про РСМД являє собою складний міжнародно-правовий акт, що складається із властиво Договоpa; Меморандуми про домовленість про встановлення вихідних даних у зв'язку з Договором; Протоколу про процедури, що регулюють ліквідацію ракетних засобів, що підпадають під дію Договору; Протоколу про інспекції у зв'язку з Договором. Договір передбачав ліквідацію всіх радянських і американських ракет середньої й малої дальності, пускових установок до них, допоміжних споруджень і допоміжного устаткування, тобто вперше ставилося завдання знищення цілого класу ядерних озброєнь. Протягом установлених Договором строків ліквідації: для РМД - 18 місяців і для РСД - 3 роки після набрання Договором чинності це завдання було успішно виконане. Співвідношення ліквідованих радянських РСД і РМД до американського склало 2:1, а пропорція ядерних боєголовок відповідно 4:1.
Слід зазначити безпрецедентну для того часу систему контролю за виконанням Договору. Вона передбачала проведення інспекцій по перевірці вихідних даних, інспекцій по підтвердженню факту ліквідації ракетних операційних баз і ракетних допоміжних об'єктів, інспекцій за невиробництвом, інспекції в місцях ліквідації РСД і РМД і, нарешті, інспекцій на квотній основі, причому дані інспекції можуть проводитися протягом 13 років на всіх ракетних операційних базах і ракетних допоміжних об'єктах. З метою сприяння здійсненню системи контролю сторони створили Спеціальну контрольну комісію. Договір про РСМД є безстроковим
Крім ядерного, до зброї масового знищення ставиться також бактеріологічна й хімічна зброя. В 1972 р. була прийнята Конвенція про заборону розробки, виробництва й нагромадження запасів бактеріологічного (біологічного) зброї й про їхнє знищення. Конвенція набула чинності в 1975 р. По положеннях цієї Конвенції бактеріологічна зброя була поставлена під загальну заборону: його не можна застосовувати на війні, розробляти, робити й накопичувати, а наявні запаси необхідно знищити або перемкнути на мирні цілі. Виконання положень Конвенції забезпечується системою гарантій, що сполучить національні міри контролю й міжнародні процедури
У Женеві в 1925 р. був підписаний Протокол про заборону застосування на війні ядушливих, отрутних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів. Будучи важливим міжнародно-правовим актом, що діє й у сьогодення время, Протокол забороняє лише застосування хімічної зброї, але не його виробництво й нагромадження. Після тривалої й складної роботи, проведеної міжнародним співтовариством, у січні 1993 р. була відкрита для підписання Конвенція про заборону розробки, виробництва, нагромадження й застосування хімічної зброї й про його знищення. 29 квітня 1997 р. Конвенція набула чинності, у зв'язку із чим і цей надзвичайно небезпечний вид зброї був поставлений під повен замкне
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 7):

 1. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 1)
 2. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 2)
 3. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 6)
 4. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 3)
 5. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 5)
 6. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 4)
 7. 66. Роззброювання й обмеження озброєнь
 8. 67. Ефективність міжнародної безпеки
 9. 63. Поняття права міжнародної безпеки
 10. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
 11. Лекції з курсу «Кримінальне право України.» Загальна частина.
 12. 64. Загальний характер безпеки
 13. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
 14. 28.Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.
 15. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 16. Підстави, приводи і порядок скасування заходів безпеки.
 17. № 23. Обмеження дієздатності громадян.
 18. 9. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -