<<
>>

Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 1)

Забезпечення міцного миру й безпеки неможливо без вживання діючих заходів по роззброюванню й обмеженню озброєнь. У Статуті Ліги Націй роззброювання було виділено в якості одного з головних напрямків діяльності цієї організації.
На жаль, значних успіхів на цьому поприщі Лізі досягти не вдалося. Устав ООН відносить принципи, що визначають роззброювання й регулювання озброєнь, до числа загальних принципів співробітництва в справі підтримки міжнародного миру й безпеки (п. 1 ст. 11). Відповідно до Уставу ООН Генеральна Асамблея вповноважена розглядати ці принципи й робити відносно їх рекомендації членам ООН і Раді Безпеки
Використання в тексті Уставу ООН термінів «роззброювання» і «регулювання озброєнь» з'явилося наслідком компромісу, досягнутого державами - засновниками ООН. При цьому під терміном «роззброювання» прийняте розуміти комплекс погоджених державами заходів, спрямованих на зменшення, а в підсумку й на повну ліквідацію матеріальних засобів ведення війни. Термін «регулювання озброєнь» відносно рідко використовується в договірній практиці й у доктрині міжнародного права. По своїй суті він близький до терміна «контроль над озброєннями».
У цей час роззброювання одержало широке визнання як принцип міжнародного права. Однак на даному етапі з нього не випливає прямий обов'язок держав роззброюватися, потрібно лише домагатися висновку міжнародних угод в області роззброювання й сумлінно виконувати раніше взяті на себе зобов'язання по діючих міжнародних договорах
З метою більше ефективної реалізації даного принципу при ООН створена Комісія з роззброювання, до складу якої входять всі держави - члени Організації. Регулярно питання роззброювання обговорюються на чергових сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Крім того, були проведені три спеціальні сесії Генеральної Асамблеї ООН по роззброюванню (1978, 1982 і 1988 р.). Документи, прийняті на цих сесіях, у значній мірі сприяли створенню солідної нормативної бази роззброювання. Конференція по роззброюванню, що засідає в Женеві й функціонує поза рамками ООН, веде більшу роботу в області підготовки проектів по роззброюванню
Проблема роззброювання має два тридцятилітні: це часткове роззброювання й загальне й повне роззброювання. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН 1378 (XIV) від 20 листопада 1959 р. було вперше сформульоване положення про загальне й повне роззброювання як кінцевої мети в процесі контролю над озброєннями. Згодом це положення було включено в текст багатосторонніх угод, наприклад Московського договору про заборону випробувань ядерної зброї в трьох середовищах 1963 р. і Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 г.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 1):

 1. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 2)
 2. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 6)
 3. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 7)
 4. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 3)
 5. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 5)
 6. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 4)
 7. 66. Роззброювання й обмеження озброєнь
 8. 67. Ефективність міжнародної безпеки
 9. 63. Поняття права міжнародної безпеки
 10. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
 11. Лекції з курсу «Кримінальне право України.» Загальна частина.
 12. 64. Загальний характер безпеки
 13. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
 14. 28.Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.
 15. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 16. Підстави, приводи і порядок скасування заходів безпеки.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -