52. Правила процедури міжнародних конференцій

Міжнародні конференції для забезпечення успішності своєї роботи приймають правила процедури. Ці правила є нормативним актом так званого внутрішнього або адміністративного права конференцій. Вони покликані регламентувати всі аспекти діяльності конференції з метою домогтися її ефективної й плідної роботи.
Правила процедури виконують дві основні функції: стабілізуючу й творчу. З одного боку, вони повинні закріплювати вже сформовані міжнародні процесуальні відносини, а з іншого боку - сприяти їхньому розвитку й удосконалюванню. Обидві функції взаємозалежні й здійснюються паралельно.
Досить часто учасники конференції для вироблення власних правил процедури беруть за основу правила процедури Генеральної Асамблеї ООН, які пройшли випробування часом і довели свою ефективність. Незважаючи на те що кожна конференція розробляє свої власні процедурні норми, що регулюють різні сторони її діяльності, можна виділити чотири аспекти, які підлягають регламентації правилами процедури будь-якої конференції: 1) статус делегацій як офіційних представників держав-учасників; 2) статус посадових осіб конференції; 3) правове положення й порядок діяльності секретаріату конференції і його виконавчого глави; 4) порядок прийняття рішень конференцією. Важливим напрямком регулювання процедурними нормами конференції є також порядок створення й діяльності робочих органів. Однак цей напрямок, як і деякі інші, наприклад офіційні й робочі мови конференції, правове положення спостерігачів, порядок зміни правил процедури й ін., тісно зв'язане й взаємодіє із чотирма основними
Механізм створення, прийняття й твердження правил процедури конференції виробляється самими учасниками конференції. Після того як вони будуть прийняті, правила процедури здобувають юридично обов'язковий характер і підлягають виконанню всіма учасниками конференції
Голосування на міжнародних конференціях здійснюється або за допомогою електронних систем, або за допомогою підняття таблички з назвою держави-учасника. Для ухвалення рішення по процедурних питаннях конференції потрібне проста більшість голосів (50 % + 1 голос) присутніх і участвующих у голосуванні, а по питанню істоти звичайно потрібне кваліфікована більшість голосів (як правило, 2/3 голосів присутніх і участвующих у голосуванні).
Формула «присутні й участвующие в голосуванні» означає, що в увагу приймаються тільки голоси, подані «за» або «проти», воздержавшиеся й відсутні не враховуються. Розповсюдженою процедурою прийняття конференціями рішень по суті є метод консенсусу, означаючий, що ніхто з учасників не заперечує проти прийнятого рішення. За правилами процедури деяких конференцій подібні рішення повинні прийматися на основі одноголосності, тобто коли всі учасники проголосують за рішення по суті. Віднести те або інше питання до процедурного або по суті визначають самі учасники конференції відповідно до правил процедури
Учасники конференції можуть виступати за мотивами голосування як до, так і після проведення голосування. Сам же процес голосування може бути перерваний тільки винятково заявами один по одному ведення відносно саме процесу голосування
Мови, використовувані в роботі міжнародних конференцій, діляться на офіційні і робітники. Офіційними мовами повинні користуватися учасники для своїх виступів, на цих мовах публікуються всі офіційні рішення конференції. Робітники ж мови використовуються для ведення протоколів, складання проектів документів конференції. Звичайно робочі мови становлять лише частину офіційних, що скорочує витрати на проведення конференції. Офіційні й робочі мови конференції визначаються правилами процедури. На конференціях, організованих ООН, офіційними мовами є офіційні мови й Організації Об'єднаних Націй: англійський, арабський, іспанський, китайський, росіянин і французький
У зв'язку з тим що навіть ретельно розробленого правила процедури якої-небудь міжнародної конференції мають недосконалості, ними намагаються скористатися делегації держав-учасників у тактичній боротьбі за прийняття або відхилення тих або інших рішень конференції у відповідності зі своїми інтересами. У цій боротьбі важливо не зловживати процедурними правилами й пам'ятати, що головна мета й правил, і учасників - досягнення цілей конференції з найменшими витратами
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 52. Правила процедури міжнародних конференцій:

 1. 50. Поняття й класифікація міжнародних конференцій
 2. 51. Підготовка й скликання міжнародних конференцій
 3. 6.3. Правила и возможные ошибки в процедурах обоснования
 4. Каковы основные правила и процедуры нотариального производства?
 5. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 6. Зависимость ответа респондента от процедуры опроса. Классификация процедур
 7. 4. Соглашение о выборе процедуры примирения (согласительной процедуры)
 8. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 9. 57. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
 10. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 11. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права
 12. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
 13. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 14. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 15. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 16. 2.1. Виды договоров в примирительной процедуре. Соотношение понятий "примирительная процедура" и "мировое соглашение"
 17. № 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
 18. 1. Понятие примирительной процедуры 1.1. Существо примирительной процедуры
 19. 18. Кодифікація норм міжнародного права.
 20. 85. Принцип мирного дозволу міжнародних суперечок
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -