<<
>>

19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права

Основні принципи міжнародного права являють собою загальновизнані норми вищого порядку, що утворять фундамент міжнародного права й покликані забезпечити стабільне й ефективне функціонування міжнародної системи.

Основними вони йменуються тому, що є принципами загального міжнародного права й поширюються на всі суб'єкти міжнародного права на відміну від галузевих міжнародно-правових принципів.

Загальновизнано, що основні принципи міжнародного права — це імперативні норми (jus cogens), тобто відхилення від них ні індивідуально, ні за згодою суб'єктів міжнародного права неприпустимо. Саме це забезпечує їхній універсальний характер, а в остаточному підсумку стабільність і ефективність функціонування міжнародної системи. Це означає, що будь-яке порушення основних принципів міжнародного права з боку якого-небудь суб'єкта міжнародного права приводить до заподіяння серйозного збитку законним інтересам інших суб'єктів. У силу того, що сучасне міжнародне право відносно молода система права, основні принципи даної системи є критерієм правомірного поводження в тих областях міжнародних відносин, які ще не врегульовані конкретними міжнародно-правовими нормами. Звідси випливає, що дотримання основних принципів міжнародного права є абсолютно обов'язковим для всіх суб'єктів міжнародного права

Основні принципи міжнародного права закріплені в Уставі ООН (преамбула, ст.ст. I і 2). Тлумачення основних принципів дається в Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Уставу ООН, прийнятої на XXV сесії Генеральної Асамблеї ООН в 1970 р. У Хельсинкском заключному акті Наради по безпеці й співробітництву в Європі, підписаному главами 33 європейських і двох північноамериканських держав 1 серпня 1975 р., є Декларація принципів, якими держави-учасники будуть керуватися у взаємних відносинах. Дана Декларація містить уже десять принципів міжнародного права, а не сім, як це має місце в ст. 2 Уставу ООН. Однак і цей перелік основних принципів міжнародного права не є вичерпним. У цей час міжнародне співтовариство вкрай має потребу в прийнятті принципу екологічної безпеки, але в силу різних, в основному суб'єктивних, причин даний принцип, на жаль, поки не одержав юридичного закріплення

Слід зазначити, що в Декларації 1970 р. підкреслюється необхідність при тлумаченні й застосуванні основних принципів міжнародного права враховувати їх взаємозалежний характер, а також необхідність розглядати їх в контексті всіх інших принципів. Іншими словами, неприпустимо виривати із загального контексту який-небудь із основних принципів міжнародного права й зводити його в абсолют на шкоду іншим принципам

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права:

 1. 19. Основні принципи міжнародного права.
 2. 12. Основні ознаки сучасного міжнародного права.
 3. 42. Основні міжнародно-правові акти про права людини
 4. 6. Держави — основні суб'єкти міжнародного права
 5. 56. Юридична природа міжнародних організацій
 6. Норми і принципи міжнародного права
 7. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права
 8. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 9. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 10. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 11. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -