<<
>>

90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу

Рада Європи (РЄ), будучи найстаршої європейської меж-урядовою організацією, нагромадив певний досвід мирного врегулювання суперечок.Комітет міністрів РЄ, що проводить засідання на рівні міністрів закордонних справ держав-членів не рідше двох разів у рік, є форумом, де обговорюються проблеми співробітництва й політичні питання, що мають спільний нтерес.
Комітет також ухвалює рішення щодо того, які дії повинні бути початі щодо пропозицій Парламентської Асамблеї, Конгресу місцевої й регіональної влади Європи й конференцій різних міністрів, регулярно проведених РЄ. Зазначена діяльність, безсумнівно, сприяє попередженню й мирному врегулюванню конфліктів і суперечок у рамках СЕ. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАСІ) як консультативний орган цієї організації є своєрідною політичною трибуною для публічних дебатів і висування ініціатив, покликаних сприяти стабільному, безконфліктному співробітництву європейських держав. Так, у квітні 1998 р. на засіданнях ПАСІ пройшло обговорення ситуації в Косові (Югославія), що являє загрозу стабільності й миру на Балканах. У результаті обговорення Асамблея прийняла рекомендації з метою попередження й недопущення збройних зіткнень у цьому краї Союзної Республіки Югославії.Одна з головних цілей РЄ - захист прав людини. Ці права закріплені в документі РЄ основної важливості - Європейської конвенції про захист прав людини й основних воль 1950 р. Відповідно до положень Конвенції в 1959 р. був створений Європейський суд по правах людини. Даний міжнародний судовий орган правочинний розглядати суперечки між державами - учасниками Конвенції 1950 р. із приводу тлумачення й застосування положень Конвенції й Протоколів до неї. Суд також має обов'язкову юрисдикцію відносно справ, ініційованих фізичною особою, групою осіб або неурядовою організацією, відповідно до встановлених правил процедури (Протокол № 9 до Конвенції).У сучасних умовах характерний ріст активності й авторитету Європейського суду по правах людини.
Однак прежние громіздкі механізми його діяльності із працею справляються зі зростаючими навантаженнями, що викликало необхідність реформування даних механізмів відповідно до Протоколу № 11 до Конвенції 1950 р., прийнятому в 1994 р. Суд Європейського Союзу - один з головних органів його інституційної системи. Держави - засновники Європейського об'єднання вугілля й стали (ЕОУС) визнали за необхідне створити спеціальний судовий орган, який би розглядав усе суперечки, пов'язані із предметом установчого договору (1951 р.) і правильним його тлумаченням. Досвід даного судового органа виявився корисним при створенні в 1957 р. Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейського співтовариства по атомній енергії (Євратому). Відповідно до Маас-Трихстским угодою 1992 г. (у силі з 1993 р.) Європейські Співтовариства були трансформовані в політичне об'єднання, що одержало назву Європейський Союз (ЄС).Нині в ЄС функціонує єдиний Суд, що складається з 13 суддів і 6 генеральних адвокатів. Судді й адвокати призначаються з осіб, чия незалежність не викликає сумнівів і які відповідають вимогам, пропонованим у їхніх країнах для заняття найвищих судових посад, або є юристами, що володіють визнаною кваліфікацією. Призначення здійснюється правительствами держав - членів ЄС на 6-літній строк з можливістю переобрання на новий строк. Судді зі свого складу обирають Голову Суду й Першого генерального адвоката строком на три роки, причому можливо переобрання Голови на новий строк. Голова є керівником Суду. Основна функція генеральних адвокатів складається у виробленні мотивованих висновків, що представляються Суду після заслуховування сторін. У них уточнюється суть суперечки, розглядаються норми, які можуть бути покладені в основу рішення, а також пропонується рішення спірного питання.Справа може слухатися Судом » повному складі, а може для певних категорій справ у створених Судом палатах (камерах), що складаються із трьох або п"яти суддів. Рішення ж по справах, ініційованим якою-небудь державою або установою Союзу, Суд завжди приймає на пленарних засіданнях.
Для прийняття рішень Судом у повному складі потрібен кворум - сім суддів і три судді для винесення рішення палатою. Організація роботи Суду ЄС має чимало подібних рис із організаційно-правовим механізмом Міжнародного Суду ООН.Відповідно до установчих документів ЄС держави-члени не будуть використовувати для дозволу суперечок, що ставляться до тлумачення й застосування договорів, інші засоби, чим ті, які зафіксовані в самому договорі. У більшості випадків Суд ЄС має юрисдикцію по таких спорах. Суд не може почати розгляд справи за власною ініціативою, а правочинний виносити рішення тільки по справах, переданим на його розгляд сторонами, що сперечаються, і в рамках конкретної суперечки. Оскарженню рішення Суду не підлягають.Суд покликаний головним чином забезпечувати правильність тлумачення договорів і їхнє виконання (ст. 164 Договору про ЄЕС 1957 р.), а також контролювати законність обов"язкових рішень ЄС, прийнятих відповідно до договорів (ст. 31 Договору про ЕОУС 1951 р. і ст. 173 Договору про ЄЕС 1957 р.).

Особливістю Суду ЄС є та обставина, що позивачами в ньому можуть виступати всі суб"єкти права ЄС, тобто органи Союзу, держави - члени ЄС, а також їх фізичні і юридичні особи і національні судові органи

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу:

 1. 89. Механізми й інструменти ОБСЄ по мирному врегулюванню суперечок
 2. Сотрудничество России и НАТО в рамках Международной программы «Партнерство ради мира»
 3. 88. СНД: процедура мирного дозволу суперечок
 4. 22. Принцип мирного дозволу суперечок
 5. 85. Принцип мирного дозволу міжнародних суперечок
 6. 1. Отношение к союзу кровному.
 7. На пути к желанному нечестивому союзу
 8. Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ
 9. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 10. БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З КРАЇНАМИ ЧЕТВІРНОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
 11. §4. Психологіясудових суперечок і винесення вироку
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -