<<
>>

Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2)

Переміщені особи - це люди, насильно вивезені в ході другої світової війни фашистською Німеччиною і її союзниками з окупованих ними територій для використання на різних роботах. Після закінчення війни СРСР уклав ряд двосторонніх угод про репатріації (поверненні на батьківщину) переміщених осіб із числа радянських громадян.
Для сприяння поверненню на батьківщину переміщених осіб в 1946 р. була створена Міжнародна організація по справах біженців, що припинила своє існування в 1951 р. у зв'язку зі створенням УВКБ.

Термін «переміщені особи» не використовується в Конвенції про статус біженців 1951 р. У своїй практиці УВКБ застосовує даний термін відносно деяких категорій «внутрішніх біженців», які також називаються «змушеними переселенцями». До них ставляться особи, які покинули певний конфліктний регіон держави й оселилися в іншому регіоні цієї ж держави. Дана проблема є гострою для Росії, тому в 1993 р. Російська Федерація прийняла Закон «Про змушених переселенців».

Проблемами біженців займаються й регіональні організації. Так, ОАЕ в 1969 р. прийняла Конвенцію відносно специфічних аспектів проблеми біженців в Африці. Відомо, що на Африканському континенті чимало «гарячих» крапок, тому проблеми біженців досить актуальні для цього регіону миру

Варто підкреслити, що діяльність міжнародних органів і організацій, що займаються проблемами біженців, повинна носити гуманний і соціально орієнтований характер і бути аполітичної

Виключення становить практика держав Латинської Америки. Держави - учасники Гаванської конвенції 1928 р. і Каракасской конвенції 1954 р. визнали право дипломатичного притулку й регламентували в цих угодах процедуру його надання. Однак латиноамериканські юристи виражають сумнів відносно існування звичайно-правового інституту дипломатичного притулку в Латинській Америці

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2):

 1. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 1)
 2. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)
 3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 6. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 7. 48. Правовий статус біженців і переміщених осіб
 8. § 8. Міжнародний захист прав людини
 9. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
 10. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 11. 44. Міжнародні органи із захисту прав людини
 12. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
 13. 41. Концепція прав людину і її втілення в міжнародному праві
 14. 9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
 15. 100. Міжнародно-правовий захист жертв війни
 16. 45. Міжнародно-правовий статус населення
 17. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства
 18. 61. Суть обов'язку адвоката "використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб"
 19. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 20. 1. Административно-правовой статус граждан2. Основные права и обязанности граждан в сфере исполнительной власти3. административно-правовые гарантии прав граждан
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -