<<
>>

Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)

Іноземці - це особи, що перебувають на території певної держави, що не є його громадянами й складаються в громадянстві іншого держави

Правовий режим іноземців визначається внутрішньодержавним правом з урахуванням міжнародних зобов'язань держави.

Під терміном «правовий режим (статус, положення) іноземців» варто розуміти сукупність прав і обов'язків, якими володіють іноземні громадяни в певній державі відповідно до його законодавства й міжнародних зобов'язань. У цей час найпоширенішими відносно іноземців є національний режим і режим найбільшого сприяння. У відповідності зі ст. 26 Конституції України іноземці й апатриди мають однаковий правовий статус і в цілому на них поширюється національний режим. Суть цього режиму полягає в уравнивании в правах іноземців із громадянами держави, за винятком окремих прав. В Україні також діє Закон «Про правовий статус іноземців» 1993 р., у якому деталізуються положення ст. 26 Конституції України відносно прав і обов'язків іноземців на території України

Режим найбільшого сприяння, що передбачається звичайно в міжнародних договорах, означає, що держава надасть іноземним громадянам такого ж права, какими користуються або будуть користуватися громадяни будь-якої третьої держави на його території. Положення про режим найбільшого сприяння звичайно втримуються в торговельних договорах. Використовується даний режим для виключення дискримінації серед іноземців

У деяких випадках до іноземців може застосовуватися спеціальний режим, тобто надання їм у якійсь сфері певних прав або накладення відповідних обов'язків. При цьому характер і обсяг таких прав і обов'язків звичайно відрізняється від прав і обов'язків своїх громадян. При такому режимі іноземці можуть мати більше прав, чим свої громадяни або бути обмеженими в правах у порівнянні сними.

Однак у чистому виді жоден із зазначених режимів, як правило, не застосовується.

Найчастіше в одній сфері іноземці мають національний режим, а в іншій (або інших) - спеціальний. Крім того, на режим іноземних громадян з конкретної держави впливає характер відносин між цією державою й державою перебування

У цей час більшість держав використовує дозвільний порядок в'їзду й виїзду як іноземців, так і своїх громадян. Хоча в силу укладених міжнародних угод цей порядок може носити спрощений характер. Наприклад, 25 червня 1996 р. була укладена Угода між Україною й Польщею про взаємні безвізові поїздки (у силі з 17 вересня 1997 р.), що передбачає безвізовий режим. Конкретної ж процедури в'їзду й виїзду іноземців установлюються кожною державою у своєму законодавстві

В такому випадку зацікавлена держава може просити інша держава про видачу злочинця, що перебуває на його території. Видача звичайно здійснюється на умовах двосторонніх або багатосторонніх договорів про надання правової допомоги по кримінальних справах. У міжнародному праві існує звичайна й договірна норма про невидачу власних громадян у руки правосуддя іншої держави. Виключення становлять військові злочинці: їх видають державі, на території якого вони робили свої злодіяння, або в руки міжнародних трибуналів відповідно до договірного або звичаєвого права

У законодавстві багатьох держав передбачена така міра відповідальності іноземців, як виселення із країни. У Законі України «Про правовий статус іноземців» вказується, що іноземець може бути виселений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України, якщо:

- цього вимагають інтереси забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку;

- це необхідно для охорони здоров"я, захисту прав і законних інтересів громадян України;

- він грубо порушив законодавство про правовий статус іноземців в Україні (ст. 32).

Як видно, ми знову зустрічаємося з досить розпливчастими формулюваннями підстав для виселення іноземців з території України, які можуть тлумачитися державними службовцями надмірно широко.

По положеннях ст. 32 іноземець може звернутися в суд для оскарження рішення про його виселення. Однак цей обіг не припиняє виконання рішення овыдворении.

Важливим інститутом у забезпеченні прав і законних інтересів іноземців є дипломатичний захист іноземних громадян державою їхнього громадянства. Дипломатичний захист іноземців передбачається як у договірному, так і у звичаєвому праві

Поняття «дипломатичний захист» має досить широкий обсяг. Воно містить у собі й безпосередньо міри захисту своїх громадян в іншій державі, здійснювані дипломатическими представництвами й консульськими установами, і одержання інформації від компетентних органів держави перебування про їхні дії відносно громадян запитуючої держави, і вимоги припинити неправомірне переслідування своїх громадян, а також компенсувати їм моральний і матеріальний збиток, заподіяний протиправними діями посадових осіб і державних органів країни перебування. При цьому варто пам"ятати, що дипломатичний захист повинна здійснюватися в межах норм законодавства держави перебування і його міжнародних зобов"язань. Ціль дипломатичного захисту - забезпечення правового режиму іноземців відносно своїх громадян на території певної держави

Коли же свій громадянин порушив законодавство держави перебування, дипломатичний захист зводиться до з'ясування щирих фактів правопорушення й наданню йому необхідної правової допомоги (підбор адвокатів, подання його інтересів у суді й т.д.).

Дипломатичний захист - інститут як міжнародного, так і внутрішньодержавного права. По міжнародному праву яка-небудь держава має право, але не зобов'язане робити дипломатичний захист своїм громадянам на території інших держав. Держави у своїх взаєминах повинні поважати це право

По внутрішньодержавному праву більшості держав надання дипломатичної допомоги своїм громадянам за рубежем - їхній обов'язок. У Конституції України проголошується: «Україна гарантує турботу й захист своїм громадянам, що перебувають за її межами» (ст. 25). У такому випадку громадяни мають право жадати від своєї держави надання їм дипломатичного захисту при знаходженні в іншій державі, а держава громадянства зобов'язане робити цей захист. Тому відповідь співробітників дипломатичних представництв і консульських установ України: «Треба було сидіти будинку й не їхати за рубіж» на прохання українських громадян про надання їм дипломатичного захисту, є не тільки недоречним, але й протиправним

Деякі держави надання дипломатичного захисту залишають на розсуд дипломатичних представництв і консульських установ. При таких обставинах громадяни цих держав, перебуваючи за кордоном, мають право лише просити про надання їм дипломатичного захисту

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1):

 1. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 1)
 2. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2)
 3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 6. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 7. § 8. Міжнародний захист прав людини
 8. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
 9. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 10. 44. Міжнародні органи із захисту прав людини
 11. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
 12. 41. Концепція прав людину і її втілення в міжнародному праві
 13. 9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
 14. 100. Міжнародно-правовий захист жертв війни
 15. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -