<<
>>

Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)

Права і обов'язку апатридів в основному регламентуються національним законодавством держав. Так, по Конституції України особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами й волями й несуть такого ж обов'язку, як і громадяни України, за виключеннями, установленими Конституцією, законами або міжнародними договорами України (ст.
26). Іншими словами, легальним апатридам на території України надається національний режим. І лише незначні вилучення із цього режиму можуть установлюватися для осіб без громадянства в українському законодавстві й міжнародних договорах України. Зрозуміло, що апатриди не можуть користуватися деякими цивільними й політичними правами держави перебування (активним і пасивним виборчим правом, нести службу в армії, займати певні посади й т.п.), вони також не мають змоги звертатися за дипломатичним захистом. Разом з тим міжнародне співтовариство йде по шляху максимально можливого уравнивания в правах легальних апатридів з іноземцями, а дві ці групи осіб - із громадянами держав, де вони постійно проживаються

У міжнародних відносинах діють дві багатобічні конвенції, присвячені проблемі без громадянства: Конвенція про статус апатридів 1954 р. і Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 р. Перше із цих угод спрямовано на забезпечення з боку держав-учасників такого правового положення апатридів, яке на їхній території мають іноземні громадяни, якщо більше сприятливе прямо не передбачено Вконвенции.

Основні положення Конвенції 1961 р. зводяться до наступного: особі, що народилася на території держави, повинне надаватися громадянство цієї держави, якби в противному випадку він став апатридом; припинення громадянства із причин змін в особистому статусі обумовлюється одержанням нового громадянства; позбавлення громадянства не повинне мати місця, якщо це приводить кбезгражданству.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7):

 1. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 2. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 1)
 6. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2)
 7. Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 2)
 8. Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 3)
 9. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
 10. § 8. Міжнародний захист прав людини
 11. 42. Основні міжнародно-правові акти про права людини
 12. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
 13. 41. Концепція прав людину і її втілення в міжнародному праві
 14. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 15. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
 16. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
 17. 100. Міжнародно-правовий захист жертв війни
 18. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -