<<
>>

Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)

Негативна сторона другої проблеми бипатризма полягає в тім, що індивід чоловічої статі приблизно в те саме час повинен служити в арміях держав, громадянином яких він є. Оскільки практично це неможливо, така особа може спочатку отслужить в армії однієї держави, однак потім друга держава може залучити його за це до відповідальності або за відхилення від обов'язкової військової служби в даній державі, або за те й інше разом.
Найбільш раціональний шлях рішення як першої, так і другої проблеми - це висновок відповідних міжнародних договорів

Міжнародній практиці відомі два типи міжнародних угод по проблемі бипатризма. Перший вид міжнародних договорів спрямований на усунення колізій, пов'язаних з подвійним громадянством, насамперед це стосується дипломатичного захисту й служби в армії. До них можна віднести вже згадувану Гаазьку конвенцію 1930 р., Гаазький протокол про військові обов'язки у випадку подвійного громадянства 1930 р., Європейську конвенцію про скорочення випадків багато-громадянства й військового обов'язку 1963 р. і обопільні умови по цьому питанню. Багато держав Західної Європи уклали такі угоди, що стосуються армійської служби осіб з подвійним громадянством

Другий тип договорів відносно подвійного громадянства має своєю метою ліквідацію бипатризма. Комісія міжнародного права ООН підготувала проекти двох таких конвенцій: одна з них спрямована на скорочення випадків подвійного громадянства, а друга - на викорінювання двугражданства в майбутньому. Однак внаслідок істотних розходжень у підходах государств до рішення даних проблем роботи над проектами зазначених конвенцій були припинені

В 1956-1958 р. Радянський Союз уклав серію двосторонніх конвенцій про подвійне громадянство із соціалістичними державами. Основні положення цих конвенцій зводилися до того, що особам, що мали подвійне громадянство, надавався певний час для вибору одного із двох громадянств. У випадку, якщо особа не визначалася з вибором у встановлений строк, то вважалося, що дана особа має громадянство тільки тієї держави, на території якого воно постійно проживало. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина також містили між собою аналогічної двосторонньої конвенції

Щоб уникнути появи подвійного громадянства у відповідних міжнародних конвенціях звичайно фіксується правило, по якому сторони беруть на себе зобов'язання не приймати у своє громадянство громадян іншої сторони без офіційного дозволу компетентної влади цієї сторони

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5):

  1. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
  2. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
  3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
  4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
  5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -