<<
>>

Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)

Громадянство - це стійкий політико-правовий зв'язок фізичної особи з державою, що виражається в наявності взаємних прав і обов'язків

Стійкість цього зв'язку характеризується, по-перше, тим, що вона з'являється в людини, як правило, з народження й втрачається зі смертю й, по-друге, на неї не впливає просторовий фактор, тобто даний зв'язок зберігається для людини й за межами його держави

У державах з республіканською формою правління для позначення цього зв'язку особи з державою використовується термін «громадянство».

В одних монархічних державах також застосовується зазначений термін, в інші - «підданство».

В англо-американській правовій системі відносно громадян використовуються терміни «citizen» (громадянин), «subject» (підданий) і «national» (громадянин або підданий). У цей час юридично ці поняття практично рівнозначні, хоча в період колоніалізму вони мали неоднакове правове значення

Питання громадянства регулюються насамперед законодавством держав. Ці закони можуть бути писаними й неписаними. В Україні найбільш важливими законодавчими актами в цій області є Конституція й Закон «Про громадянство України» 1991 р. з наступними змінами

Ряд питань, пов'язаних з інститутом громадянства, регулюється також і нормами міжнародного права, наприклад дипломатичний захист громадян своєю державою на території інших держав і надання своїм громадянам консульської допомоги й послуг при знаходженні їх за рубежем. Держави також містять двосторонні й багатосторонні договори відносно ліквідації колізій, які виникли або можуть виникнути при взаємодії законів про громадянство різних країн

Кожна держава виробляє свої правила придбання громадянства. У більшості держав громадянство приобретается в основному по народженню. При цьому держави для визначення громадянства ребенка використовують або «право крові» (jus sanguinis - національний принцип), або «право ґрунту» (jus soli - територіальний принцип).

В Україні переважно застосовується принцип «права крові», що означає, що ребенок, що народився від громадян України, буде мати українське громадянство, незалежно від місця його народження

Відповідно до принципу «права ґрунту» громадянство ребенка визначається місцем його народження й не залежить від громадянства батьків. Даний принцип розповсюджений у Латинській Америці й США. Виключення із цього правила робляться для осіб, що мають дипломатичні иммунитеты й привілею. Конференція ООН з питань дипломатичних зносин і иммунитетов прийняла в 1961 р. Факультативний протокол про придбання громадянства. Ст. II цієї угоди встановлює, що співробітники дипломатичного представництва, що не є громадянами держави перебування, і члени їхніх родин, що живуть разом з ними, не здобувають громадянства даної держави винятково в порядку застосування законів держави перебування

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1):

 1. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 6)
 2. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 3. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 4. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 1)
 6. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий статус біженців і переміщених осіб (Частина 2)
 7. Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 2)
 8. Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 3)
 9. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
 10. § 8. Міжнародний захист прав людини
 11. 42. Основні міжнародно-правові акти про права людини
 12. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
 13. 41. Концепція прав людину і її втілення в міжнародному праві
 14. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 15. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -