<<
>>

9. Індивіди й міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права

Довгий час в радянській науці міжнародного права була поширена думка, що індивіди (фізичні особи) і міжнародні неурядові організації (МНПО) є суб'єктами внутрішньодержавного права й можливості самостійно брати участь у міжнародно-правових відносинах не мають.
Іншими словами, більшість радянських юристів-международников не визнавало індивідів і МНПО як суб'єктів міжнародного права. Позиція радянських юристів-международников по даному питанню початку змінюватися в 80-е роки. Так, Г.М. Вельяминов, B.C. Вірі-Щетин, Н.В. Захарова, Р.А. Мюллерсон і ін. у своїх роботах стали піднімати проблему міжнародної правосуб'єктності індивідів і МНПО. При цьому приводилися приклади особистої участі фізичних осіб і МНПО у відносинах, урегульованих міжнародним правом. Дійсно, у сучасному міжнародному праві є ряд норм, що поширюються безпосередньо на індивідів (Факультативний протокол № 1 до Пакту про цивільні й політичні права 1966 р., Європейська конвенція по захисту прав людини й основних воль 1950 р., Утомившись Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберге 1945 р. і т.д.) і МНПО (Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. і два додаткових протоколи до них 1977 р.). А якщо є відносини, у яких беруть участь індивіди й МНПО, і ці відносини врегульовані міжнародним правом, те, природно, що учасники таких відносин повинні визнаватися суб'єктами міжнародного права. Правовою формою діяльності індивідів і МНПО на міжнародній арені є правозастосування позитивного характеру, наприклад захист порушеного права, надання допомоги хворим і пораненим, або негативного — несення відповідальності за здійснення міжнародного злочину (стосовно до індивідів). У міжнародної правотворческой діяльності фізичні особи й МНПО не беруть участь, оскільки не мають такі права. Тому, коли мова йде про суб'єктів міжнародного права, варто розуміти, що є суб'єкти, що володіють правами й обов'язками як по створенню, так і застосуванню норм міжнародного права. До таким ставляться держави, народи, що реалізують своє право на самовизначення, міжнародні міжурядові організації й государственноподобные утворення. Їх можна назвати класичними або загальпризнанными суб'єктами міжнародного права (визначення поняття «суб'єкти міжнародного права», дане раніше, ставиться саме до них). Крім того, існують деякі утворення (насамперед індивіди й МНПО), які мають обмежене коло прав і обов'язків по міжнародному праву, здійснюваних ними тільки в міжнародних рижиків діяльності. Остання обставина ніяк не применшує роль і значення держав як головних суб'єктів міжнародного права, а свідчить про те, що наш мир і з політичної, і із правової точки зору стає усе більше багатополюсним, а значить і більше демократичним
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 9. Індивіди й міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права:

 1. 62. Міжнародні неурядові організації
 2. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 1)
 3. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 2)
 4. 6. Держави — основні суб'єкти міжнародного права
 5. № 154. Об'єкти і суб'єкти патентного права.
 6. ГЛАВА 5Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання
 7. № 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.
 8. 13. Суб'єкти права власності на землю.
 9. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
 10. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
 11. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
 12. 8. Державоподібні утворення як суб’єкти міжнародного права.
 13. 14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
 14. ЛЕКЦІЯ 4 СУБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 15. 61. Регіональні міжнародні організації
 16. § 2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності
 17. § 5. Суб'єкти правовідносин
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -