<<
>>

67. Ефективність міжнародної безпеки

Проблема ефективності міжнародної безпеки має немаловажне значення в справі підтримки миру на нашій планеті. У період холодної війни рівень недовіри й взаємної підозрілості між СРСР і США, ОВД і НАТО був дуже високий, що змушувало протиборчі сторони озброюватися й накручувати нові витки в гонці озброєнь.
Добре відоме вираження Президента США Р. Рейгана, що народи не довіряють один одному не тому, що вони збройні; вони озброюються, оскільки не довіряють один одному. Багато в чому проблема ефективності міжнародної безпеки пов'язана з питаннями контролю за виконанням міжнародних зобов'язань по роззброюванню й обмеженню озброєнь. Як уже згадувалося, СРСР і США адресували один одному докори відносно роззброювання й контролю. Радянський Союз у главу кута ставив саме роззброювання без особливої уваги до механізмів контролю, у той час як Сполучені Штати насамперед акцентували увагу на контролі, але не на роззброюванні. Зрозуміло, що нема рації містити міжнародні договори про роззброювання без певних механізмів контролю, як і нерезонно говорити про контроль взагалі без його вв'язування з роззброюванням і мірами довіри
У цей час є значний міжнародний досвід розробки й здійснення мер контролю відповідно до двосторонніх і багатосторонніх угод. Ці міри включають: використання національних технічних засобів контролю; міжнародні процедури з використанням механізмів ООН і ОБСЄ; обмін інформацією й даними; проведення консультацій або інспекцій, у тому числі інспекцій на місцях; створення спеціальних контрольних органів; проведение періодичних конференцій для розгляду ходу виконання того або іншої угоди
Під національними технічними засобами контролю прийнято розуміти штучні супутники Землі, сейсмічні станції й інше встаткування, що дозволяє вести спостереження за певною державою за його межами. Ці засоби дають можливість збирати інформацію про військову активність держави й сумлінності виконання зобов'язань по разоруженческим угодах. У міжнародних договорах не дається визначення поняттю національних технічних засобів контролю, однак є положення, що забороняють активну або пасивну протидію цим засобам, а також утримується вимога про відповідність використання даних засобів загальновизнаним нормам міжнародного права. Такі положення, зокрема, є в Договорі про обмеження засобів протиракетної оборони між СРСР і США 1972 р., Тимчасовій угоді про деякі міри в області обмеження стратегічних наступальних озброєнь 1972 р. (ОСВ-1), Договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь 1979 р. (ОСВ-2). У Договорі про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності між СРСР і США 1987 р. передбачене активне сприяння перевіряється стороной, що, національним технічним засобам контролю іншої сторони в певних Договором ситуаціях
Досить ефективним заходом контролю є інспекції на місцях. Суть цієї міри полягає в тім, що групи інспекторів на основі договірних положень відвідують певні об"єкти, що перебувають на території іншого або іншого учасників договору, з метою перевірки виконання взятих за договором зобов"язань. Така міра контролю передбачена в Договорі про Антарктику 1959 р., Підсумковому документі Стокгольмської конференції НБСЄ по мірах зміцнення довіри й безпеки й роззброювання в Європу 1986 р. і наступних Віденських документах 1990 і 1992 р., Договорі про РСМД між СРСР і США 1987 р., Договорі про звичайні збройні сили в Європі 1990 р., Конвенції про заборону розробки, виробництва, нагромадження й застосування хімічної зброї і його знищенні 1993 р. идр.
В останній Конвенції втримується положення про створення міжнародного органа по перевірці дотримання даної Конвенції - Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО). Перша сесія Конференції держав - учасників ОЗХО відкрилася в гаазькому Будинку конгресів 7 травня 1997 р., через тиждень після вступу Конвенції про заборону розробки, виробництва, нагромадження й застосування хімічної зброї і його знищенні 1993 р. всилу. Деякі договори передбачають використання як національних, так і міжнародних мір контролю за дотриманням їхніх положень. Наприклад, у Договорі про заборону розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерної зброї й інших видів зброї масового знищення 1971 р. система перевірки складається з декількох рівнів і може здійснюватися в однобічному порядку, колективно декількома учасниками або за допомогою міжнародних процедур у рамках ООН. У цьому договорі також передбачений обіг для цілей перевірки до консультативних механізмів, у яких експерти беруть участь в особистій якості. Нинішній рівень наукового й технічного розвитку дозволяє усунути перешкоди на шляху контролю. Однак прагнення деяких держав розробляти такі системи озброєнь і способи їхнього розміщення, які б ускладнювали можливості контролю за ними, викликає тривогу, оскільки технічна складність нових видів і систем зброї ускладнює й робить дорожче розробку мер контролю за їхнім обмеженням або скороченням. У зв"язку із цим виникає необхідність прискорення темпів переговорів у разоруженческой області й підвищення їхньої результативності. В остаточному підсумку це буде сприяти більше ефективній системі міжнародної безпеки
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 67. Ефективність міжнародної безпеки:

 1. 63. Поняття права міжнародної безпеки
 2. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 1)
 3. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 2)
 4. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 3)
 5. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 4)
 6. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 5)
 7. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 6)
 8. Право міжнародної безпеки - Роззброювання й обмеження озброєнь (Частина 7)
 9. 64. Загальний характер безпеки
 10. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 11. Підстави, приводи і порядок скасування заходів безпеки.
 12. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
 13. Процесуальний порядок забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.
 14. 9. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -