8. Державоподібні утворення як суб’єкти міжнародного права.

Історії міжнародних відносин відомі деякі територіальний-територіальні-політико-територіальні утворення зі спеціальним міжнародно-правовим статусом, що визначався в міжнародному договорі. Оскільки такі договори надавали певні права й обов'язки цим утворенням, останні обґрунтовано вважаються суб'єктами міжнародного права.
Суть їхньої міжнародної правосуб'єктності полягає в тім, що вони мають можливість самостійно здійснювати надані їм юридичні права й нести міжнародні обов'язки. До цієї категорії суб'єктів міжнародного права ставляться «вільні міста», Західний Берлін і Ватикан
«Вільні міста» у минулому мали спеціальний міжнародно-правовий статус, що визначався відповідним договором. Одним з таких договорів був Віденський трактат 1815 р., що закріпив за Краковом статус «вільного, незалежного й зовсім нейтралізованого» міста. Краків мав цей статус до 1846 р. По Версальському мирному договорі 1919 р. Данциг (Гданьск) одержав особливий статус «вільної держави». Даний статус Данцига проіснував до 1939 р. Створення «Вільної території Трієст» було передбачено за Мирним договором з Італією 1947 р. Фактично ж вона не була утворена, а її частини ввійшли до складу Італії і Югославії
В 1971 р. була укладена Чотирибічна угода по Західному Берліну між Великобританією, СРСР, США й Францією, що визначило статус цього утворення, що перебувало в центрі ГДР. У даній угоді було зафіксовано, що Західний Берлін не є ні частиною ФРН, ні частиною ГДР, а є самостійний суб'єкт міжнародного права. При цьому Західний Берлін перебував під окупаційним режимом трьох західних держав. І правовий-правові-нормативно-правові акти палати депутатів Західного'Берліна (законодавчого органа) і сенату на чолі із правлячим бургомістром (виконавчого органа) не повинні були суперечити актам окупаційної влади. Пізніше Чотирибічна угода 1971 р. було доповнено рядом угод між ГДР, сенатом Західного Берліна й ФРН по конкретних питаннях. В 1991 р. у зв'язку з об'єднанням Німеччини дія Чотирибічної угоди 1971 р. було припинено
Ватикан - єдине государственноподобное утворення, що існує нині на міжнародній арені.
Незважаючи на те, що Ватикан має всі атрибути суверенної держави (власна територія, населення, система органів влади), у міжнародних відносинах він правомірно вважається вторинним суб'єктом міжнародного права. Пояснюється це тим, що в цьому столітті Ватикан конституювався як суб'єкт міжнародного права в силу міжнародної угоди, укладеного між Святейшим престолом (так Ватикан офіційно йменується в міжнародних актах) і Італійською монархією в 1929 р. (Латеранские угоди). В 1984 р. між Ватиканом і Італійською Республікою була укладена нова угода про статус Святейшего престолу, що підтвердило принципові положення Латеранских угод 1929 р. Угода 1984 р. діє по сьогодення час
Ватикан як суб'єкт міжнародного права підтримує активні зовнішні зв'язки з багатьма державами миру й особливо з тими, де великий вплив католицької церкви. Святейший престол має статус спостерігача в ООН, МАРНОТРАТ, ЮНЕСКО й інших міжнародних організаціях; є членом Всесвітнього поштового союзу, Міжнародного агентства по атомній енергії (МАГАТЕ), Міжнародного союзу електрозв'язку й ін.; бере участь у роботі багатьох міжнародних конференцій; містить двосторонні й багатосторонні договори, тим самим реалізуючи свою міжнародну правосуб'єктність
У літературі можна зустріти твердження, що государствен-ноподобным утворенням є й Мальтійський орден, створений у період хрестових походів як військова й медична організація. Орден управляв Родосом (острів в Егейському морі) з 1309 по 1522 р., а в 1530 р. був переданий Мальті за договором з Карлом V як володіння Сицилійського королівства. Даний статус Орден втратив в 1798 р. В 1834 р. Мальтійський орден був трансформований у філантропічну організацію з місцезнаходженням у Римі. Він не має ні своєї території, ні населення, тому навряд чи можна визнавати за ним міжнародну правосуб'єктність у якості государственноподобного утворення, незважаючи на те, що він підтримує дипломатичні відносини більш ніж з 40 державами
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 8. Державоподібні утворення як суб’єкти міжнародного права.:

 1. § 1. Поняття суб’єкта господарювання . Правова регламентація утворення
 2. 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права.
 3. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
 4. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
 5. 15. Підприємство як суб'єкт господарського права.
 6. 28. Громадяни як суб’єкти адміністративного права.
 7. 38.Іноземці як суб’єкти адміністративного права
 8. 9. Індивіди й міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права
 9. 2. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.
 10. 6. Держави — основні суб'єкти міжнародного права
 11. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб’єкти, об’єкти, зміст )
 12. 97.Суб’єкт адміністративного проступку. Види спеціальних суб’єктів.
 13. 97. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст скарги.
 14. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 15. 98. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -