<<

Зміст

ГЛАВА І. ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ .............................................................6

§1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі........... 6 ?

§2. Історія розвитку і становлення функцій прокуратури ....

21

Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918)...... 25

Директорія. Відновлення Прокуратори

(грудень 1918 — березень 1921) .............................................. 27

ГЛАВА II. СУТЬ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ ................... 31

§1. Теоретичне визначення функцій прокуратури ................ 31

§2. Основні риси прокурорської системи. ..... .................. .. 57

§3. Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні...................................................................... 83

ГЛАВА III. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ............................................ 101

§1. Проблеми організаційного і правового забезпечення підтримання державного обвинувачення.............................. 101

§2. Проблема участі прокурора в судовому засіданні ......... 133

ГЛАВА ГУ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ

ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ

В СУДІ У ВИПАДКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ........ 179

§1. Проблеми представництва прокурора в суді.................. 179

§2. Проблеми реалізації окремих функцій загального нагляду через представництво прокурором в суді інтересів держави і громадян................................................................. 199

§3. Проблеми використання прокурором права на позов ..213

ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО .................................................. 235

§1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини....................................................... 235

<< |
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме Зміст:

 1. № 42. Зміст правоздатності громадян.
 2. Зміст цивільних процесуальних правовідносин
 3. 21. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
 4. Зміст корпоративних прав.
 5. Зміст
 6. ЗМІСТ
 7. ЗМІСТ
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. ЗМІСТ
 14. 68. Поняття та зміст охорони земель.
 15. Право власності, зміст та форми
 16. § 4. Зміст і форма господарського договору
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -