<<
>>

«Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ.

Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:

— розшуку особи, яка переховувалась від органів розслідування, суду, ухилялась від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісти зникла;

— набрання законної сили вироку, постанови або ухвали суду;

— закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом дізнання;

— виконання розвідувальних, корнтрозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їхнього здійснення;

— спростування матеріалів про злочинну діяльність особи;

— смерті особи, щодо якої заведена оперативно-розшукова справа;

— виїзду особи на постійне місце проживання за межі України, коли немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;

— невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи.

Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує начальник органу або його заступник.

Про закриття оперативно-розшукової справи не пізніше доби письмово повідомляється прокуророві.

Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до чинного законодавства України».

Статтю 14 викласти у такій редакції:

«Стаття 14. Нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

Нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами.

Предметом нагляду є додержання прав і свобод людини і громадянина, встановленого порядку здійснення оперативно-розшукової діяльності та законність передбачених цим зако-

272

ном рішень, прийнятих органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Варіант. Предметом нагляду є додержання законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, прокурор у межах своєї компетенції має право:

— безперешкодно входити у всі приміщення підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордонних військ, Управління державної охорони, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

— мати доступ до документів та матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

— вимагати для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності;

— вимагати для перевірки реєстраційні, облікові і звітні документи щодо оперативно-розшукової діяльності;

— вимагати від керівників органів проведення перевірок діяльності підпорядкованих підрозділів і посадових осіб;

— давати вказівки про проведення оперативно-розшукової діяльності;

— продовжувати строки проведення оперативно-розшукової діяльності у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством;

— давати згоду на знищення оперативно-розшукових справ;

— викликати посадових осіб і вимагати усних чи письмових пояснень щодо порушень закону;

— скасовувати незаконні і необгрунтовані постанови про заведення оперативно-розшукової справи, зупинення і поновлення оперативно-розшукової діяльності, про закриття оперативно-розшукової справи.

У разі виявлення порушень закону з питань заведення оперативно-розшукової справи, зупинення чи поновлення оперативно-розшукової діяльності, закриття справи вимагати від керівників органу припинення чи поновлення оперативно-розшукової діяльності шляхом внесення припису або подання.

У разі виявлення порушень закону при здійсненні оперативно-розшукової діяльності усувати посадових осіб від здійснення оперативно-розшукової діяльності по конкретній оператив-но-розшуковій справі.

У разі виявлення порушень закону при здійсненні оперативно-розшукової діяльності вимагати від керівника органу усу-

273

і

нення посадової особи від здійснення оперативно-розшукової діяльності по конкретній оперативно-розшуковій справі.

Перевіряти скарги на порушення прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукової діяльності».

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме «Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ.:

 1. 5. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів
 2. 34. Підстави закриття кримінальної справи
 3. Поняття і значення закриття кримінальної справи
 4. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 5. Підстави закриття кримінальної справи, що не реабілітують,
 6. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 7. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
 8. ЛЕКЦІЯ 12 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 9. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 10. Підстави для закриття кримінальної справи у стадії попереднього розслідування:
 11. ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
 12. ознаки Інквізиційного (розшукового, слідчого, слідчо-розшукового) кримінального процесу
 13. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
 14. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
 15. § 1. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности
 16. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 17. Глава 6. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно- розыскной деятельности
 18. § 3. Право власності та похідні права(право господарського відання,право оперативного управління,право оперативного використання майна)у сфері господарювання
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -