«Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.

Проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється:

— щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання — до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку;

— щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них кримінальної справи — до набрання відносно них законної сили вироку або ухвали (постанови) суду про застосування заходів медичного або виховного характеру або до закриття кримінальної справи прокурором, слідчим, органом дізнання;

270

— щодо осіб, які безвісно зникли, — до їх розшуку або до набрання законної сили рішення суду про оголошення їх померлими;

— щодо осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, а також роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках — до одного місяця;

— щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь у підготовці або вчиненні злочину, — до шести місяців.

За наявності даних про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого злочину, строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління Служби безпеки України у Автономній Республіці Крим, управлінь в областях та місті Севастополі, органів військової контррозвідки Служби безпеки України; Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України, начальником Управління державної охорони України або їх заступниками.

Подальше продовження строку оперативно-розшукової діяльності, але не більше як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, а також Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України, начальником Управління державної охорони України.

Продовження строків оперативно-розшукової діяльності щодо іноземних громадян, які підозрюються у розвідувально-підривній діяльності проти України, понад 18 місяців здійснює Голова Служби безпеки України за погодженням з Генеральним прокурором України.

Перебіг строку оперативно-розшукової діяльності починається з моменту затвердження начальником органу або його заступником постанови про заведення справи і закінчується в момент затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи.

Перебіг строку може зупинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і немає можливості проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність.

271

Про продовження строків проведення оперативно-розшуко-вої діяльності, а також її зупинення чи поновлення складається мотивована постанова, яка затверджується начальником органу або його заступником.

Про продовження строків оперативно-розшукової діяльності, а також її зупинення чи поновлення не пізніше доби письмово повідомляється прокуророві».

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме «Стаття 9і. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності.:

 1. §2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
 2. Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
 3. § 2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
 4. § 1. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности
 5. Кримінально-процесуальні строки
 6. Тема 9. Процесуальні строки
 7. Тема 9. Процесуальні строки
 8. Строк несплати
 9. Глава 6. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно- розыскной деятельности
 10. № 14. Призупинення перебігу строку позовної давності.
 11. § 3. Право власності та похідні права(право господарського відання,право оперативного управління,право оперативного використання майна)у сфері господарювання
 12. 95.Строки розгляду справ про адміністративні проступки
 13. № 157. Наслідки закінчення строку позовної давності.
 14. 7. Строки тримання під вартою.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -