Системні якості прокурорського нагляду

виражаються, зокрема, в принципах організації і діяльності прокурорських органів.3 При цьому під принципами слід розуміти основні вихідні положення, відповідно до яких створюються і функціонують органи прокуратури.

У юридичній літературі під принципом прийнято розуміти узагальнений вираз відповідного суспільного явища, що відтворює об'єктивну реальність і діючі ній закономірності.4 Саме ж абстрагування принципів від об'єктивної реальності, зокрема із громадських відносин, складає функцію науки.5

При цьому наукове абстрагування набуває характеру об'єктивно істиного тільки в тому випадку, якщо воно виходить із об'єктивних фактів. Принципом можна вважати основоположне теоретичне узагальнення того найбільш типового, що виражає саму суть організації і діяльності, що констатує закономірність і формулює основну, загальну вимогу, якій повинні відповідати дана організація і діяльність. При цьому слід мати на увазі, що в соціальних процесах реалізації об'єктивних законів чи об'єктивних закономірностей передбачається діяльність людей, здат-

'Див. Долежан В. В. Місце прокуратури в системі державної влади. «Рад. право», № 6, 1991, с.26.

2Див. Березовська С.Г. Суть і основні характеристики правових відносин у сфері прокурорського нагляду. Питання теорії і практики прокурорського нагляду. Ч. 1, М., 1973, с. 56-80.

3Див. Давиденко 77. Л/. Місце і роль прокуратури у механізмі державної влади. К., 1993, с.37.

4Див. Добровольська Т.Н. Принципи радянського кримінального процесу. М., 1970, с.6-29. Лунєв А.Є. Теоретичні проблеми державного управління. М., 1974, с.26-27.

5Див. Долежан В. В. Місце прокуратури в системі державної влади. «Рад. право», № 6, 1991, с.48.

76

них свідомо чи несвідомо створювати чи знищувати умови дії об'єктивного закону. Поза діяльністю людей соціальні закони не виявляються.

Принципом прокурорського нагляду може бути визнане тільки таке становище, яке обумовлює вихідні, визначальні моменти в організації й діяльності органів прокуратури.

Принципи прокурорського нагляду, як і принципи будь-якої іншої правової діяльності, відтворюють не тільки об'єктивні, але й суб'єктивні починання. Об'єктивні — оскільки норми прокурорського права відтворюють закономірності суспільних відносин і являють собою об'єктивований вираз народу; суб'єктивні — оскільки норми прокурорського права є продуктом свідомого творчого законодавця, свідомого формування такого державного акта, яким є закон.

У правовій теорії, в тому числі в теорії кримінального процесу, вважається, що принципами є тільки такі суттєві риси явища, які виражають керівні ідеї, що отримали своє закріплення в нормах права.1 Це правильно, оскільки самі по собі ідеї не можуть регулювати правові відносини поки їм не надано державно-владного, нормативного характеру, поки їм не надано характеру правових норм.

Принципом прокурорського нагляду може вважатися тільки таке становище, яке відтворене в теорії як ідея і виражене в законі як норма.

Витікаючи з об'єктивних законів і складаючи норми права, принципи організації і діяльності прокуратури являють собою закріплені в законі владні вимоги, вихідні положення, що визначають соціальну суть прокурорського нагляду.

У теорії зазначається, що органи прокуратури як невід'ємна частина держави діють на базі загальних організаційних принципів побудови державного апарату. Разом з тим з метою найбільш ефективного виконання завдань вищого нагляду за точним додержанням законів прокурорський нагляд організований і функціонує на основі властивих йому специфічних принципів.2

'Див. Михеєнко М.М., Михайленко О.Р. Про особливості розвитку кримінально-процесуального кодексу. К., 1987, с.87. Михеєнко М.М., Нор В. Т., Шибіка В.П. Кримінальний кодекс України. 1992, с.131.

2Див. Тацій В.Я. Місце прокуратури в системі державної влади. «Рад.право», № 6, 1991, с. 15-17.

77

Специфічною ознакою принципів прокурорського нагляду слід вважати те, що вони є принципами і організації, і діяльності органів прокуратури. У принципах віддзеркалюється органічне поєднання завдань прокуратури, форм і методів їх здійснення. Тому кожен принцип прокурорського нагляду несе в собі елементи і організаційні, і функціональні.'

У правовій літературі є спроби різко розмежувати принципи організації і принципи діяльності державних органів, зокрема органів прокуратури.2 Спроба розірвати єдині, неподільні принципи організації і діяльності прокуратури — це спроба розірвати органічний зв'язок між структурними і функціональними основами прокурорського нагляду. Самі по собі організаційні принципи були б безпредметними, якби не передбачалась їх реалізація в процесі діяльності прокуратури, якби не передбачався їх органічний зв'язок з функціональними принципами. Як справедливо зазначає академік В.А.Енгельгардт, феномен організації складається з двох компонентів: організації структурної і організації функціональної, які «найтісніше переплітаються, нерозривно пов'язані між собою і, як правило, утворюють єдність, що важко піддається розчленуванню.3 А тому є безпредметними відірваними один від одного принципи організації і принципи діяльності того чи іншого органу, в даному випадку прокуратури.

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме Системні якості прокурорського нагляду:

 1. Принципи прокурорського нагляду
 2. Система норм про прокурорський нагляд
 3. 82.Прокурорський нагляд
 4. принцип централізації прокурорського нагляду
 5. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
 6. 58. Методи прокурорського нагляду
 7. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
 8. §2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності
 9. 59. Напрями і завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства
 10. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 11. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -