<<
>>

Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918)

29 квітня 1918 року на з'їзді українських хліборобів на Україні проголошено гетьманат і обрано Павла Скоропадського Гетьманом Всієї України. В цей же день Гетьман проголосив маніфест — «Грамоту до всього Українського Народу» та «Закони про тимчасовий державний устрій України».

У Грамоті оголошено, що Центральна і Мала ради, а також всі земельні комітети розпускаються, а міністри та товариші їх звільняються. Гетьман запевнив громадян і козаків України, що він буде

'Див. Вісті з Центральної Ради УНР, №№ 1, 3, 9, 13, 18, 20-25 за 1917 рік, с.16.

2Вісник Генерального Секретаріату УНР, №№ 4, 5, 6, 7, 8 за 1917 рік, № 1, 2 — 1918, с.5.

•''Див. Вісник Ради Народних Міністрів УНР, №№3, 9-19 за 1918 рік, с.50.

25

твердо стояти на сторожі порядку і законності в Українській державі, домагатися негайного виконання всіх державних розпоряджень і підтримувати авторитет влади. У цьому документі сповіщалось: «Права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбудовуються в повній мірі і всі розпорядження колишнього Українського уряду, а рівно Тимчасового уряду Російського відміняються і скасовуються. Відновлюється повна свобода по зробленню купчих куплі-продажу землі».1

«Закони про тимчасовий Державний устрій України» вирішували питання гетьманської влади, віри, прав і обов'язків українських козаків і громадян, видання і виконання законів, діяльності Ради міністрів і міністрів, Фінансової ради та Генерального суду.

На Генеральний суд покладалися обов'язки Вищого охоро-нителя і захисника закону та Вищого суду України в судових та адміністративних справах. Назва «Українська Народна Республіка» змінювалась на «Українську Державу».

Гетьман Всієї України наказом № 1 від 2 травня 1918 року призначив Отаманом Ради міністрів Ф.А.Лизогуба і ще 10 міністрів, у тому числі і міністра судових справ професора Чу-бинського М.П., а наказом № 11 від 16 травня — приват-доцента І.О.Кістяківського Генеральним суддею. Згодом, 6 серпня 1918 року новим Міністром юстиції призначено Олексія Романова, а в жовтні — Андрія Вязлова.

8 липня 1918 року Гетьман Всієї України затвердив ухвалений Радою міністрів Української Держави Закон «Про утворення Державного Сенату», яким відмінив закон Центральної ради «Про утворення Генерального Суду». Державний сенат складався із Сенаторів, в тому числі Президента Сенату, і поділявся на Генеральні суди: Адміністративний, Цивільний і Карний.

Цим же законом були врегульовані і питання прокурорського нагляду. При кожному Генеральному суді, а також Загальнім зібранні Державного сенату перебували Прокурор і Товариші прокурора під вищим наглядом Міністра юстиції, як Генерального прокурора.

У грудні 1918 року Гетьманат як державний устрій Української Держави революційними силами замінено на Директорію.

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918):

  1. Директорія. Відновлення Прокураторі! (грудень 1918 — березень 1921)
  2. ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ КНЯЖИХ ЧАСІВ
  3. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНАТУ
  4. I.6. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ? I.6.1. Общая характеристика информационного обеспечения деятельности прокуратуры.
  5. I.6. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ? I.6.1. Общая характеристика информационного обеспечения деятельности прокуратуры.
  6. I.6. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ? I.6.1. Общая характеристика информационного обеспечения деятельности прокуратуры.
  7. I.1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ * I.1.1. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура.
  8. I.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА (РАЙОНА)? I.3.1. Понятие делопроизводства в прокуратуре района.
  9. I.1.3. Функции и направления деятельности органов прокуратуры. Понятие функции органов прокуратуры
  10. ВОЮЮЩИЕ КОАЛИЦИИ В НАЧАЛЕ 1918 г.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -