<<
>>

1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства

Додержання законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, складають предмет прокурорського нагляду (ч. 1 ст. 29 Закону «Про прокуратуру»).

Йдеться, перш за все, про додержання прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; встановленого порядку вирішення заяв і повідомлень про злочини,

проведення дізнання та досудового слідства, а також законність

рішень, що приймаються цими органами.

Можна виділити ключові моменти досудових стадій

кримінального процесу, де предметом прокурорського нагляду є законність дій та процесуальних рішень слідчого

та органу дізнання. До них можна віднести: 1) законність вирішення заяв та повідомлень про злочини, постанов про порушення та відмову у порушенні кримінальних справ; 2) законність притягнення особи як обвинуваченого;

3) законність затримання підозрюваного і застосування до

підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою; 4) забезпечення прав та законних інтересів учасників кримінального процесу, у тому

числі потерпілого від злочину; 5) виконання вимог закону про всебічне, повне та об’єктивне дослідження обставин злочину; 6) законність прийняття рішення про закінчення

досудового слідства.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства:

 1. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 2. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 3. ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
 4. 4. Додержання строків досудового слідства.
 5. 91. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
 6. §3. Прокурор у стадії дізнання і досудового слідства
 7. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 8. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 9. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
 10. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
 11. Відновлення досудового слідства
 12. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
 13. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
 14. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
 15. Основні положення досудового слідства
 16. 3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства
 17. 8. Недопустимість розголошення даних досудового слідства (ст. 121КПК).
 18. Зупинення досудового слідства
 19. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -