<<
>>

56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства

Прокурорський нагляд виступає гарантією законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства.

Повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства поділяються на: 1) повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить

дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на закриття кримінальної справи та ін.); 2) повноваження, спрямовані на виявлення порушень законності

(перевірка прокурором матеріалів кримінальної справи, розгляд заяв та скарг учасників процесу, участь у слідчих діях та ін.); 3) повноваження, спрямовані на усунення порушень

законності (скасування незаконних постанов слідчого, дача вказівок про проведення повторних слідчих дій,

повернення справи для провадження додаткового розслідування та ін.). Крім цього, для притягнення осіб, які припустилися порушень закону, прокурор використовує овноваження,

передбачені ст. 24 Закону «Про прокуратуру».

При здійсненні нагляду прокурор в межах своєї компетенції ст. 227 КПКУ:

1) вимагає від ОДДС для перевірки кримінальної справи матеріали про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені

або ті, що готуються, злочини;

2) скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання;

3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів,

про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих

слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини; 4) доручає органам дізнання виконання постанов про

затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а також дає казівки

про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що перебувають у провадженні прокурора або слідчого

прокуратури;

5) бере участь у провадженні дізнання та досудового слідства і в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному обсязі по будь-якій справі;

6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші дії слідчого і органу

дізнання; продовжує строк розслідування ;

7) дає згоду або звертається до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,

а також про продовження строку тримання під вартою в порядку, встановленому КПК;

8) повертає кримінальні справи органам досудового слідства зі своїми вказівками;

9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу від одного органу досудового слідства до іншого, а також від одного слідчого до іншого з метою забезпечення найбільш повного і об’єктивного розслідування;

10) при порушенні закону при розслідуванні справи усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого

від подальшого ведення дізнання або досудового слідства;

11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні;

закриває або зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття кримінальної справи слідчим в тих випадках, коли це передбачено

КПК; затверджує обвинувальні висновки (постанови), направляє кримінальні справи до суду;

12) вирішує питання про допущення захисника до участі в справі.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства:

 1. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 2. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 3. ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
 4. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
 5. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
 6. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
 7. §3. Прокурор у стадії дізнання і досудового слідства
 8. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
 9. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 10. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
 11. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
 12. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
 13. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 14. 4. Додержання строків досудового слідства.
 15. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -