<<
>>

Органи державної статистики

мають у своєму розпорядженні багато інформації,що характеризує стан законності. Прокурори повинні періодично витребовувати ці дані, глибоко їх аналізувати, враховувати при організації прокурорського нагляду, в тому числі і при пред'явленні позовів.

Вирішуючи питання про витребування відповідної інформації про правопорушення, слід мати на увазі, що ряд органів позавідомчого контролю не мають в районах (містах) своїх підрозділів.

Дані про правопорушення знаходяться в розпорядженні установ республіканської чи обласної ланки, тому інформацію про правопорушення з цих органів витребову-ють (отримують) прокуратури областей чи Генеральна прокуратура. Ця інформація в майбутньому направляється в районні (міські) прокуратури, за необхідності прокурор може і сам звернутись із запитом у відповідну ланку позавідомчого контролю.

Прокурори не повинні обмежуватись інформацією, що надходить з контролюючих органів на підставі закону чи відомчих вказівок. Отримана інформація аналізується, і на підставі результатів такого аналізу плануються і проводяться відповідні перевірки.

Дані прокурорської практики свідчать про те, що найбільш поширеними є позови прокурорів за результатами таких перевірок.

Як уже зазначалось, прокурор витребовує інформацію про правопорушення в основному від контролюючих органів з підприємств, установ і організацій, якщо це викликано необхідністю і лише за наявності у прокурора даних про порушення закону. Інформація про правопорушення, що надходить у прокуратуру, групується за спеціальним переліком, що заведений в даній прокуратурі, і потім аналізується для проведення відповідних перевірок.

Окремі дані про правопорушення, що спричинили матеріальні збитки, можуть бути використані безпосередньо для підготовки конкретних позовів. Таким чином, інформаційне забезпечення діяльності прокуратури в цілому, в тому числі і по пред'явленню позовів, взаємопов'язане і взаємообумов-лене. Для пред'явлення позовів прокурор використовує різного

8 п. Шумський _»-

роду документи, матеріали, в яких е дані про правопорушення.

Необхідно повною мірою використати інформацію про правопорушення, що спричинили матеріальні збитки, які є у прокуратурі, а також у відповідному суді. Так, інформацію про невідшкодовані збитки, заподіяні злочином, прокурор може отримати із матеріалів кримінальних справ.

По наглядових провадженнях виявляються кримінальні справи про навмисне чи необережне заподіяння шкоди здоров'ю громадян, вбивство, хуліганство; потім перевіряється чи відшкодовані збитки державі. Такі перевірки можна планувати і проводити за певний проміжок часу з урахуванням того, що періодичні платежі (пенсії, допомоги) можуть бути стягнуті із заподіювана шкоди в межах позовної давності.

Інформацію про невідшкодовані збитки можна отримати, вивчаючи матеріали закритих кримінальних справ і матеріали, за якими в порушенні кримінальних справ відмовлено. У цьому зв'язку закриті справи і матеріали треба взяти також на спеціальний облік.

Для пред'явлення позовів необхідно використати і інформацію про правопорушення, яка міститься в цивільних справах і у справах про адміністративні правопорушення. Наприклад, в цивільних справах про право власності на домоволодіння можуть бути дані про самоуправне будівництво, заниження ціни на продану будівлю з метою зменшення державного мита тощо.

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме Органи державної статистики:

 1. § 1. Вищий представницький орган державної влади
 2. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 3. 8. Особенности участия в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
 4. 9. УЧАСТИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ
 5. Преступления и криминальная статистика
 6. Интегрированная база данных статистики
 7. 13.3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
 8. ТЮРЕМНАЯ СТАТИСТИКА
 9. Немного статистики
 10. Н.              Е. ДОБРЫНИНА, А. И. РЕЙТБЛАТ СОСТОЯНИЕ ЧТЕНИЯ В 70 - 80-е гг. СТАТИСТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
 11. 80.Припинення державної служби
 12. Случайные выборки как предпосылка использования заключающей статистики
 13. 4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС МИРНОГО ВРЕМЕНИ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, СТАТИСТИКА
 14. Поняття державної служби та її принципи
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -