<<
>>

59. Напрями і завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства

Основним завданням є швидке та принципове реагування на інформацію, яка надходить до правоохоронних органів, про вчинені і такі, що готуються злочини

створення необхідних передумов щодо провадження розслідування за такими справами. Від того, наскільки своєчасно, законно та обґрунтовано прийнято рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи залежить швидке та повне розкриття злочину, викриття винних, відшкодування потерпілому завданих збитків та запобігання випадків незаконного та необґрунтованого

провадження кримінальної справи, безпідставного ущемлення прав та законних інтересів громадян.

Завданнями прокурорського нагляду в цій стадії процесу є забезпечення: 1) повної реєстрації заяв та повідомлень

про підготовлені і вчинювані злочини; 2) дотримання строків реєстрації і вирішення заяв і повідомлень про злочини;

3) перевірки заяв і повідомлень про злочини засобами, визначеними законом; 4) прийняття законних і обґрунтованих рішень по заявах і повідомленнях про злочини;

обов’язкове повідомлення про наслідки вирішення таких заяв і повідомлень зацікавлених осіб із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення; 5) вжиття заходів до усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяли;

притягнення винних посадових осіб до встановленої законом відповідальності; 6) прав і законних інтересів учасників процесу.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 59. Напрями і завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства:

 1. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
 2. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 3. 1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
 4. 36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
 5. 2. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
 6. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
 7. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 8. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 9. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
 10. 54. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства, його права та обов'язки
 11. ЛЕКЦІЯ 12 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 12. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
 13. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
 14. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 15. §1. Загальні положення. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -