<<

67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі

Основною формою закінчення досудового слідства є направлення

слідчим кримінальної справи з обвинувальним висновком через прокурора до суду для розгляду її по суті, коли при розслідуванні зібрано достатньо доказів і немає підстав для її закриття. До направлення справи прокурору слідчий, визнавши, що досудове слідство закінчено, повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача,

цивільного відповідача або їх представників (ст. 217 КПК),

а також обвинуваченого і його захисника (ст.

218 КПК),

роз’яснює їм право ознайомитися з матеріалами розслідування і надає їм справу для ознайомлення (час якого законом не обмежено). Але якщо обвинувачений і його захисник зволікають з ознайомленням,

слідчий вправі своєю постановою, затвердженою прокурором, визначити

їм певний строк .Прокурор перед затвердженням постанови повинен переконатися у наявності достатніх підстав до цього шляхом вивчення документації про час ознайомлення обвинуваченого і його захисника

з матеріалами справи та звернути увагу на їх доводи. Крім того, він оцінює достатність встановленого слідчим строку ,враховуючи обсяг і характер інформації та інші обставини справи.

Прокурор на протязі 3-х днів після одержання скарги на відмову слідчого у задоволенні клопотання обвинуваченого і його захисника про доповнення матеріалів розслідування зобов’язаний розв’язати її на підставі вивчення матеріалів справи і повідомити про результати заявника (ст. 235 КПК).

Після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи

слідчий передає її з обвинувальним висновком прокурору.

Прокурор перевіряє справу з обвинувальним висновком згідно ст. 228 КПК:

1) чи мала місце подія злочину;

2) чи має місце діяння, яке ставиться у вину обвинуваченому, склад злочину;

3) чи були додержані під час провадження дізнання та досудового слідства вимоги КПК про забезпечення права підозрюваного і обвинуваченого на захист;

4) чи немає у справі обставин, що тягнуть за собою закриття справи згідно із ст. 213 КПК;

5) чи пред’явлено обвинувачення за всіма встановленими злочинними діями обвинуваченого;

6) чи притягнуті як обвинувачені всі особи,що викриті у вчиненні злочину;

7) чи правильно кваліфіковані дії обвинуваченого за статтями кримінального закону;

8) чи додержано вимоги закону при складанні обвинувального висновку;

9) чи правильно обрано запобіжний захід;

10) чи вжито заходів до забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином, і можливої конфіскації майна;

11) чи виявлено причини , які сприяли вчиненню злочину, і чи вжито заходів до їх усунення;

12) чи додержано органами дізнання або досудового слідства всіх інших вимог КПК. Прокурор приймає одне із рішень, передбачених ст. 229 КПК:

1) затверджує або складає новий обвинувальний висновок;

2) повертає справу органу дізнання або слідчому із своїми письмовими вказівками для провадження додаткового розслідування;

3) закриває справу, склавши про це постанову.

Після затвердження обвинувального висновку прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого.

Водночас прокурор перевіряє наявність обставин, які тягнуть закриття справи:

1) у зв’язку з наявністю підстав, які дозволяють звільнити від

кримінальної відповідальності за злочин (ст. 7–11 КПК);

2) у зв’язку з наявністю обставин, які виключають провадження у справі (ст. 6 КПК);

3) за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п. 2 ст. 213 КПК).

Наприклад, вчинене особою діяння втратило суспільну небезпеку, у зв’язку з дійовим каяттям особи, примиренням обвинуваченого з потерпілим, у зв’язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, у зв’язку з передачею особи на поруки та закінченням строків давності. Закриття справи у зв’язку із встановленням обставин, що виключають провадження (ст. 6 КПК), не потребує згоди прокурора, але перевірки потребує законність і обґрунтованість прийнятого рішення.

<< |
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі:

  1. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  2. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
  3. 29.Права адвоката щодо скарження дій і рішень слідчих, прокурора, судді, суду.
  4. ГЛАВА VI. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН
  5. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
  6. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
  7. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
  8. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  9. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
  10. 1. ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ ДІЙ. ОСОБЛИВОСТІ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -